Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
198
KUNGL. TEATRARNE

hon debuterade den 19 nov. som Adina i »Kärleksdrycken». Hösten 1877 företog hon en studieresa, först till Milano, där hon idkade sångstudier för signora Della Valle och professor Lamperti, sedan till Paris, där hon studerade för madame Viardot-Garcia. Efter återkomsten till Finland anställdes fru Engdahl ånyo vid Nya Teaterns operascen, »där hon genom sin veka, sympatiska mezzo-sopran och sitt sannt dramatiska föredrag förvärfvade sig stort erkännande». Hösten 1880, sedan operaafdelningen vid Helsingforsteatern blifvit upplöst, åtföljde hon fröken Signe Hebbe på en konstresa genom de skandinaviska länderna. Året därpå reste hon till Paris och studerade sångkonsten där under närmare ett års tid. I februari 1883 debuterade hon på stora operan i Petersburg som Margareta i »Faust», och dessutom uppträdde hon i flera af Östersjöprovinsernas större städer. Vid hennes gästspel i Stockholm uppträdde hon två gånger som Margareta i »Faust» och två gånger som Maria i »Trumpetaren från Säkkingen».

År 1890 ingick hon nytt äktenskap med hofrättsnotarien K. R. Jägerskiöld.


Pauline Lucca, baronessa von Wallhofen. K. St. T. gästspel: 5 maj—4 juni 1887, 7 ggr.

Pauline Lucca föddes i Wien den 25 april 1841, fadern var venezianare, modern tysk adelsdam. Hon fick sin utbildning under ledning af R. Lewy i Wien, var till en början korist vid hofoperan, uppträdde som sångerska i Olmütz, Prag och Berlin samt på konstresor i England, Frankrike, Ryssland och Amerika, var engagerad vid hofoperan i Wien 1874—1889, egnade sig sedan hufvudsakligen åt undervisning i sång. »Hennes konstnärliga styrka låg i den originella individualiteten och genialiskt träffsäkra, ofta gripande framställningen af karaktärer. Rösten var varm i klangen och modulationsrik.»

Vid sitt första besök i Stockholm i oktober 1886 uppträdde Lucca uteslutande som konsertsångerska. Vid sitt andra besök våren 1887 uppträdde hon på Kungl. Teatern som Carmen, Selika i »Afrikanskan», Margareta i »Faust, fru Ström i »Muntra fruarna i Windsor» och Leonora i »Trubaduren».

Hon afled i Wien den 28 febr. 1908.