Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Ernst Gustaf Henrikson

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Niels Juel Simonsen
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Ernst Gustaf Henrikson
Carl Anton Hallengren  →


[ 80 ]

Ernst Gustaf Henrikson. K. T:ne 1 juli 1876—30 juni 1883. K. Op. 1 aug. 1890—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—1903.

Född i Åtorp, Nysunds socken, i Värmland den 10 sept. 1849 (son af godsägaren Olof Henrikson; modern tillhörde en ansedd riksdagsmannasläkt Andersson i Västergötland). Efter slutade skolstudier i Örebro och Skara blef han år 1870 intagen som elev vid Kungl. Musikaliska Akademien och den 1 dec. 1873 vid de kungl. teatrarnes elevskola. Under sin treåriga elevtid fick han utföra Leanders parti i Gounods komiska opera »Läkaren mot sin vilja», Spinker i »Muntra fruarna» och Daniel i »Alphyddan». Från den 1 juli 1876 fast anställd vid operascenen kvarstod han där i sju år, hvarefter han tillträdde ett engagement i Kristiania vid ett operasällskap, som där [ 81 ]bildats af författarinnan fru Mattis Sundström och fru Olefine Moe, hvilket sällskap uppträdde på Tivoliteatern därstädes. Under de två år detta företag höll sig uppe fick han uppbära tenorhufvudpartierna i »Faust», »Carmen», »Mignon» m. fl. operor. År 1885 tog han anställning vid Fröbergska operettsällskapet. Från den 1 aug. 1890 åter fästad vid Kungl. Operan kvarstod han där till sin död. Tenorpartierna af första ordningen lämpade sig mindre för Henriksons begåfning, som afgjordt låg åt det humoristiska, hvarför också hans egentliga fack var komikerns, och bland hans bästa framställningar af detta slag må nämnas Aignelet i »Advokaten Pathelin», Fredrik i »Mignon», Bebbo i »Fra Diavolo», Donathan i »Nürnbergerdockan» samt framför allt hans ypperliga återgifvande af Anders i »Vermländingarne», af hvilken roll han gjorde en äkta värmländsk folktyp, framställd med så mycken varm känsla, att verkan af densamma blef rent af gripande. Under en repetition den 19 febr. 1903 träffad af hjärnblödning afled han samma dag.