Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Gustaf Robert Ohlsson

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Victoria Isabella Heliodora Bundsen
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Gustaf Robert Ohlsson
Victor Laurentius Hartman  →


[ 169 ]

Gustaf Robert Ohlsson. K. T. 1 juli 1861-30 juni. 1863 K. T:ne 1 juli 1863-30 juni 1888. K. Op. 15 aug.-13 dec. 1888.

Född i Täby socken i Uppland den 26 april 1841 (föräldrarna voro kavaljersförridaren hos änkedrottning Desideria Carl Gustaf Ohlsson och Charlotta Jansson). Efter att åren 1856-58 haft anställning vid L. E. Elfforss' teatersällskap och vintern 1858-59 vid Ladugårdslandsteatern (som då förhyrdes af skådespelaren Theodor Schwartz), hvarunder han samtidigt tog sånglektioner för Julius Günther, blef han den 1 juli 1859 antagen till elev vid Kungl. Teatern. Från den 1 juli 1861 antogs han som aktör och sångare vid samma scen, hvilken han sedermera tillhörde till sin död. Bland de många roller han under sin 27-åriga verksamhet vid operascenen utförde må framför andra nämnas Stålsporre och Räfklo i »Målaren och modellerna», Miller i »Nürnbergerdockan», Figaro i »Barberaren i Sevilla», titelrollen i »Advokaten Pathelin» och Fredrik i »Mignon», »i hvilka roller hans säkra karaktäristik, hans friska humor och osökta gladlynta liflighet hade det verksammaste spelrum och med hvilka han äfven beredde sig en välförtjent popularitet». Öfriga roller: Monostatos i »Trollflöjten», Cajus i »Muntra fruarna i Windsor», Erik i »Wermländingarne», Juliano i »Svarta dominon», titelrollen i »Riddar Blåskägg», Thibaut i »Villars dragoner», Härroparen i »Lohengrin», Miton i »Kungen har sagt det» m. fl. Han dog i Stockholm den 13 dec. 1888 genom [ 170 ]blodförgiftning förorsakad af en afrifven finne. — Gift den 26 april 1879 med Josefina Griselda Deland (född den 23 febr. 1841, död den 24 febr. 1910, dotter af skådespelaren och teaterdirektören Pierre Deland och hans hustru Charlotte De Broen).