Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Julius Saloman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Hilma Hermina Franckenfeldt
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Julius Saloman
Louise Pyk  →


[ 67 ]

Julius Saloman. K. St. T. debut 19 okt. 1874.

Född i Köpenhamn den 8 okt. 1838. Redan vid helt unga år nödgades Julius Saloman att själf skaffa sig sitt uppehälle [ 68 ]och söka sin utkomst på köpmansbanan. Vid 18 års ålder begaf han sig till Göteborg och sedermera till Stockholm, där han etablerade en agenturaffär. Hans goda stämma och musikaliska begåfning väckte emellertid här snart sådan uppmärksamhet, att han i öfverensstämmelse med en länge närd önskan och efter behöriga studier för Isaak Berg, Julius Günther samt därefter för Fritz Arlberg sökte anställning vid operascenen, där han med framgång debuterade den 19 okt. 1874 i titelpartiet i »Alessandro Stradella». I mars följande år skulle han haft sin andra debut som Vasco di Gama i »Afrikanskan», men antog i stället ett enligt hans åsikt mera fördelaktigt anbud om engagement vid Kristiania teater, som då leddes af Ludvig Josephson, och där denne hade inrättat en operaafdelning vid sidan af talscenen. Här stannade han dock endast ett spelår, hvarefter han tog anställning vid Svenska Teatern i Helsingfors från den 1 aug. 1876 under två år. Efter hemkomsten till Sverige beslöt han att återvända till affärslifvet och fortsatte sedermera i Stockholm sin afbrutna agenturverksamhet. Under denna tid gladde han ofta de enskilda vän- och familjekretsarna med sin vackra tenorröst, hvilken ännu hade kvar större delen af sin fyllighet och sitt beaktansvärda omfång samt sin egendomliga sympatiska klangfärg. Han afled i Stockholm den 25 jan. 1892. — Gift med Evelina Lennström.