Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Lilli Lehmann

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 104 ]

Lilli Lehmann. K. St. T. konsert 3 maj 1878; gästspel 6—29 maj 1878, 11 ggr; ånyo 8 maj—9 juni 1879, 12 ggr.

Född i Würzburg i Baiern den 24 nov. 1848. Fadern var en berömd tenorsångare och modern den på sin tid ryktbara sångerskan och harpvirtuosen Marie Lehmann, tillika en mycket framstående sånglärarinna. Redan i den tidiga åldern af sex år började hon af modern erhålla den mest grundliga musikaliska undervisning. Nitton år gammal debuterade hon 1867 i Prag, var därefter engagerad i Danzig och Leipzig tills hon år 1870 fick anställning vid hofoperan i Berlin, där hon vann sådana sympatier att hon sex år senare erhöll lifstidsengagement.

Under de båda åren 1878 och 1879 uppträdde hon som gäst på operascenen i Stockholm. Hon sjöng där följande [ 105 ] partier: Mathilda i »Wilhelm Tell», Donna Anna i »Don Juan», Elsa i »Lohengrin», Rosina i »Barberaren i Sevilla», Margareta i »Faust», Violetta i »Den vilseförda», Elvira i »Ernani», Elisabeth i »Tannhäuser», Isabella i »Robert» och Isaura i »Vikingarne». — »Lilli Lehmann var icke någon stor sångerska, men hon var däremot en mycket god och samvetsgrann sådan, och hennes kvinnliga skönhet och behagfulla uppträdande gjorde henne genast till en gunstling hos vår publik.»

Året före hennes första gästspel i Stockholm hade hon, i maj 1877, af tyske kejsaren personligen erhållit titeln kungl. kammarsångerska, »en utmärkelse som kom henne till del icke blott som ett erkännande af hennes stora förtjänster som konstnärinna, utan äfven som ett tecken af den stora ynnest hon genom sitt älskliga uppträdande vunnit vid det kejserliga hofvet». Utom en del andra utmärkelser i hennes hemland, blef hon i Stockholm dekorerad med medaljen »Litteris et artibus», som efter utförandet af Isauras parti i Hallströms opera »Vikingarne» i maj 1879 tilldelades henne »som ett rättvist erkännande af det både musikaliskt och dramatiskt konstnärliga sätt, hvarpå hon förstått att gifva gestalt och lif åt en af de sparsamma företeelserna på den inhemska litteraturens område».

Under en turné i Amerika gifte hon sig år 1888 med tenorsångaren Paul Kalisch.