Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Lotten Jenny Anne-Marie Seelig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ragvald Olof Esaias Bergqvist
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Lotten Jenny Anne-Marie Seelig
Helfrid Signe Cecilia Sundqvist  →


[ 185 ]

Lotten Jenny Anne-Marie Seelig, sedan Fru Seelig-Lundberg, därefter Fru Seelig-Sandberg, sedan Fru Seelig-Sandgren. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1887. K. Dr. T. 1 sept. 1891—30 juni 1898; K. Op. soaréer 23 mars 1895, 30 mars 1897 och 3 maj 1898.

Född i Stockholm den 31 juli 1867 (dotter af antikvariske bokhandlaren Hartvig Viktor Robert Seelig och Antigone Hildegard Elisabeth Braunstein, dotter till violinisten i Kungl. Hofkapellet Carl Fredrik Braunstein). Vid 15 års ålder blef hon 1884 elev i Kungl. Teaterns elevskola och redan under samma säsong erhöll hon Hedvigs roll i »Vildanden», då detta skådespel uppsattes under ledning af Aug. Lindberg. Hennes intelligenta lösning af den vanskliga uppgiften (premiären ägde rum den 30 jan. 1885) blef en genomgående seger, som fäste de största förhoppningar vid den unga nybörjerskan. Hennes därpå följande roller — hufvudrollen i »En liten förmyndare», Yngva i »Ensam», Karin i »Nya systemet» — väckte mindre uppseende. Efter tvåårigt engagement afgick hon från Dramatiska Teatern, öfvergick till Svenska Teatern i Helsingfors och fick där en god öfning i olikartade uppgifter. Efter två år därstädes var hon 1889—90 engagerad hos A. Lindberg och 1890—91 vid Svenska Teatern under Holmquists direktörskap. [ 186 ]Under denna säsong utförde hon med stor framgång Izas roll i »Bildhuggaren Clémenceau» och fru Elvsteds i »Hedda Gabler». Under våren och sommaren 1891 företog hon en studieresa till Paris, där hon fick lektioner af Coquelin d. ä. Hösten s. å. var hon åter fästad vid Dramatiska Teatern, där hon gjorde sin reentré som Emma Scarli i »Stulen lycka», som då uppfördes för första gången. Åter en afgjord seger! Under de följande åren fick hon hufvudroller i många pjäser, bland dem titelrollerna i »Musotte» och i »Mariana», Ellen i »Löndörren», Kerstin i »Lilla professorskan», Hanna i »Två valspråk», Inga i »Farbror Pål», Renata i »Förrådd», Alma i »Ära», Lucy Watson i »Sällskap där man har tråkigt», fröken Hackendorf i »Damernas vän», Bettina i »Undangömd lycka», Mathilda i »Offrad», Fröken i »Tillfälligheter». Vid 3 soaréer på Kungl. Operan spelade hon Gertrud i »Strandbybor», Iza i »Bildhuggaren Clémenceau» och grefvinnan Eugenia i »I lif och död».

1898 lämnade hon åter Dramatiska Teatern, var sedan fästad vid Emil von der Ostens trupp, hade egen trupp 1904—1908, var därefter anställd hos Alb. Ranft, en kort tid vid Intima Teatern och från hösten 1907 vid Lorenzbergsteatern i Göteborg. Bland hennes många roller i landsorten äro så olikartade uppgifter som Nora i »Ett dockhem», fru Alving i »Gengångare», Susanne d'Ange i »Falska juveler» och Cyprienne i »Låt oss skiljas». En förträfflig prestation var hustrun i »Åkaren Henschel» — uppförd af v. d. Ostens trupp äfven i Stockholm. Vid Svenska Teatern 1908 hade hon sin främsta uppgift som modern i »Den okända».

Gift 1) med genremålaren Carl Robert Lundberg 1893, äktenskapet upplöstes 1899, 2) med skådespelaren Johan Harald Hildetand Sandberg 1906, äktenskapet upplöstes 1912, 3) med advokaten Torsten Sandgren 1913.