Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Magda von Dolcke

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ida Mathilda Basilier
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Magda von Dolcke
Ebba Lovisa Fredrika af Wetterstedt  →


[ 56 ]

Magda von Dolcke. K. T:ne gästspel 10 mars—10 juni 1873, 31 ggr; ånyo 24 febr.—7 maj 1874, 12 ggr.

Född i Tyskland, kom hon i unga år till Köpenhamn där hon (enligt egen uppgift) blef antagen till elev vid det Kongel. Teater. Hon tog då namnet Rosalinde Thomsen, som hon sedermera utbytte mot det, under hvilket hon gjorde sig mest känd: Magda von Dolcke — huruvida detta senare namn var hennes eget vet man ej. Vid hennes gästspel i Stockholm uppträdde hon på Kungl. Dramatiska Teatern som Fanchon i »Syrsan», Hertig de Richelieu i »Richelieus första vapenbragd» och Evelyn i »En liten skatt» samt på Kungl. Stora Teatern i titelrollen i »Jane Eyre», hvilka samtliga roller hon utförde på danska språket. Året därpå uppträdde hon på Kungl. Stora Teatern som Johanna i »Orleanska jungfrun», hvilken roll hon återgaf på svenska, och i »Syrsan» samt på Kungl. Dramatiska Teatern i »En liten skatt». Efter sitt gästspel på de kungliga teatrarne uppträdde hon — bl. a. som Lisbeth i »En söndag på Amager» — under april, maj och augusti 1874 på Mindre Teatern (i april uppträdde hon nämligen icke på Kungl. Teatrarne och i maj endast tre gånger). Därefter bildade hon eget sällskap, med hvilket hon reste i landsorten — bland medlemmarne [ 57 ]i detta sällskap under spelåret 1875—76 funnos ett par unga nybörjare, bröderna Gustaf och Albert Ranft — tills hon sommaren 1876 uppträdde hos Albert Alberg på Djurgårdsteatern, där hon spelade i »Syrsan», »Pariserpojken», »En söndag på Amager» och »Jorden rundt på 80 dagar», hvilket sistnämnda stycke då var nytt och uppfördes på nämnda scen 82 aftnar i sträck, något för den tiden nästan utan motstycke. Spelåret 1876—77 hade hon åter eget teaterföretag i landsorten. För säsongen 1877—78 lät hon ånyo engagera sig hos Albert Alberg, som nu hade förhyrt Ladugårdslandsteatern (s. m. Folkteatern), som under detta spelår kallades »Bijouteatern». Redan efter tre veckor strandade likväl detta af Alberg bildade företag och Bijouteatern öfvertogs då af fröken von Dolcke, från den 18 nov. 1877 till den 20 jan. 1878, hvarefter Alberg återupptog sin afbrutna verksamhet och fortsatte till 8 april, då han efterträddes af en »trolleriprofessor», som gaf »magiska representationer» under senare delen af månaden. Under den korta tid fröken von Dolcke stod i spetsen för Bijouteatern, debuterade därstädes den 14 dec. 1877 en 20-årig yngling, som sedermera gjort sig ett namn som scenisk konstnär: Tore Svennberg. Fröken von Dolcke fortsatte sedermera under några år sin teaterverksamhet med eget sällskap i landsorten, hvarefter hon återvände till Danmark, blef gift i Köpenhamn med borstfabrikanten John Bosse och drog sig tillbaka till privatlifvet.

Magda von Dolcke var en ganska talangfull scenisk artist, men var som enskild person något för extravagant, hvarigenom hon snart gjorde sig omöjlig för vidare uppträdanden på de kungliga scenerna.