Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Ida Mathilda Basilier

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Edla Theresia Charlotta Augusta Saxenberg
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Ida Mathilda Basilier
Magda von Dolcke  →


[ 55 ]

Ida Mathilda Basilier sedan Fru Magelsen. K. T:ne 1 okt. 1872—30 juni 1874. Gästspel: 28 apr.—19 maj 1875, 3 ggr; ånyo 27 nov. o. 3 dec. 1876, 2 ggr.

Född i Uleåborg den 10 sept. 1846 (dotter af landtmäteriinspektören Carl Fredrik Basilier och Gustafva Mathilda Garvoli). Efter att hafva studerat sångkonsten i Paris debuterade hon på Kungl. Stora Teatern den 18 dec. 1871 som Rosina i »Barberaren i Sevilla». »Utrustad med en stark och vacker sopran, hade hon förvärfvat sig en lätthet och färdighet i koloraturen som, understödda som de voro af en pikant och tilltalande personlighet, gjorde henne särdeles lämplig för detta parti, i hvilket hon emottogs med lifligt bifall och i hvilket hon sedan uppträdde upprepade gånger. Den andra debuten ägde rum den 21 febr. 1872 som Lucie i operan af samma namn, och hon mottogs, äfven där, med mycket bifall, ehuru operaserian väl icke var det område där hennes personlighet och hennes egenskaper som sångerska bäst framstodo till sin fördel. Så mycket bättre lyckades hon i den tredje debuten, som Rose Friquet i Maillarts opera »Villars dragoner», och i denna för hennes skaplynne särdeles lämpliga uppgift vann hon allmänt och enstämmigt bifall. Denna tredje debut ägde rum den 15 maj, och hade till följd ett engagement, som räckte från den 1 juli 1872 till samma tid 1874, under hvilka två år hon gjorde teatern stor nytta och ständigt omfattades af publikens ynnest. Hennes roller under dessa tvenne år voro, utom [ 56 ]de ofvan nämnda, Linda i operan af samma namn, Norina i »Don Pasquale», Lady Harriet i »Martha», Guillemette i »Advokaten Pathelin» och Philine i »Mignon», hvars första framställarinna hon var på vår scen. Den öfverdådiga käckhet och friskhet med hvilken hon utförde denna svåra men tacksamma roll, och detta både i sång och spel, bidrog säkerligen icke litet till den stora popularitet som denna opera från första stunden tillvann sig hos vår publik». (Frans Hedberg, »Svenska operasångare».) Sedan hennes kontrakt med Kungl. Teatern tilländalupit begaf hon sig åter ut på studiefärd. Hon kom emellertid tillbaka våren 1875, då hon uppträdde som gäst i »Barberaren» och »Villars dragoner», och dessutom gaf en konsert å Kungl. Stora Teatern den 7 maj. Den 27 nov. o. 3 dec. 1876 uppträdde hon ånyo som gäst i Rosinas roll, hvilket var sista gången hon lät höra sig på vår operascen.

Gift i Helsingfors år 1878 med kungl. fullmägtig Johan Sigfrid Cammermeyer Magelsen från Kristiania.