Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Mathilda Malvina Sophia Amanda Nerman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Mathilda Malvina Sophia Amanda Nerman
Louis Fischer-Achten  →


[ 201 ]

Mathilda Malvina Sophia Amanda Nerman. K. T:ne 1 sept. 1864—30 juni 1875.

Född i Stockholm den 25 juni 1841. Balettelev 1 juli 1855—30 juni 1857, därefter elev hos Stjernström vid Mindre Teatern spelåret 1857—58 och aktris därstädes 1858—61. Hösten 1861 anställdes hon vid den året förut invigda Nya Teatern i Helsingfors, där hon såsom en publikens gunstling stannade till [ 202 ]1863 (då teatern, den 8 maj, nedbrann). Därefter begaf hon sig till Paris, där hon under ett helt år studerade konsten på de förnämsta teatrarne. Hennes första uppträdande på Kungl. Dramatiska Teatern ägde rum den 17 okt. 1864 som Adrienne i den af henne själf öfversatta enaktskomedien »En liten förmyndare». Den 9 juni 1873 hade hon sin afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern, hvarvid hon uppträdde i en af sina bästa roller, Tusnelda i »Slägtingar». Bland hennes öfriga roller må nämnas: Emma i »Hertig Job» (öfversatt af henne), Camille i »En teaterpjes», Clara i »Egmont», Elmire i »Tartuffe», Isabella i »Skola för äkta män» och Clara i »Stolthet mot stolthet». — Gift på Ryningsholm den 12 okt. 1873 med d. v. löjtnanten vid Svea Lifgarde, s. m. distriktschefen vid Statens järnvägar, grefve Carl Oscar Taube (född 1843, död i Stockholm den 12 sept. 1914). Amanda Taube död i Stockholm den 24 jan. 1919.