Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Carl Schaefer
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist
Mathilda Malvina Sophia Amanda Nerman  →


[ 200 ]

Margareta Tullia Desideria (Greta) Dahlqvist. K. T:ne 1 juli 1864—30 juni 1871.

Född i Norrköping den 25 aug. 1846. Dotter af skådespelaren Georg Dahlqvist och Olivia Törnfelt. Efter att — sin [ 201 ]fader ovetande — hafva tagit en tids undervisning för den framstående skådespelerskan fru Fanny Westerdahl, debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern den 50 jan. 1864 som Noémie i 2-aktskomedien »Dottern». Det berättas att hennes fader, den berömde skådespelaren, som vid denna tidpunkt verkat vid scenen i 50 år och nog för egen del för länge sedan öfvervunnit den s. k. rampfebern, varit så orolig för utgången af sin dotters debut, att han på spektakelaftonen ej vågat gå in i teatersalongen, utan ängsligt gått fram och tillbaka i Carl XIII:s torg tills någon kom och meddelade honom att debuten lyckats. Den 4 mars s. å. debuterade hon som Lotta i »Brodertvisten» och den 18 april som Cecile i »Montjoye», efter hvilka tre debuter hon blef fast engagerad som aktris vid de kungliga teatrarne. Greta Dahlqvist gjorde sig snart omtyckt af publiken för sitt behagliga och flärdfria uppträdande, och bland det fyrtiotal roller som hon under sin blott sjuåriga teaterbana utförde utom de ofvan nämnda, må anföras: Inga i »Bröllopet på Ulfåsa», Fenella i »Den stumma från Portici», Valeria i »Coriolanus», Clarisse i »Eglantine», Maritana i »Don Cesar de Bazano», Leonie i »När damerna föra krig», Charlotte i »Onda tungor», Sophie i »Om kronan», Susanna i »Richard Sheridan», Ingeborg i »Engelbrekt och hans dalkarlar» och Clemence i »Moderna vinglare».

Hon afgick emellertid redan efter sju års anställning vid de kungliga scenerna för att gifta sig med innehafvaren af fideikommissegendomarne Bogesund och Frösvik, underlöjtnanten vid Lifregementets Dragonkår, friherre Nils Albrecht Stephan von Lantingshausen von Höpken (född den 25 juni 1846, död i Stockholm den 4 dec. 1906). Vigseln ägde rum å Bogesunds slott den 24 sept. 1871. Efter ett par års sjuklighet afled friherrinnan von Höpken i Stockholm den 15 juni 1914.