Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Oscar Bentzon-Gyllich

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Franz Ferenczy
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Oscar Bentzon-Gyllich
Oscar Hugo Bröderman  →


[ 150 ]

Oscar Bentzon-Gyllich. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1883.

Född i Fredriksborgs slott i Danmark den 3 sept. 1847 (föräldrarna voro ståthållaren på nämnda slott, kaptenen Geert von Gyllich och Margareta de Flindt). Han ägnade sig först åt juridiska studier, hvilka han dock måste afbryta till följd af en svår ögonsjukdom. Sedan ingick han som tjänsteman vid The Great Northern Telegraphy Company och tjänstgjorde såsom sådan först i England, därpå ett år i Kina (Shanghai), hvarefter han i början af 1870-talet kom till Finland, dit han förflyttats såsom anställd i Nystad i telegrafverkets tjänst. Begåfvad med en särdeles vacker och sympatisk barytonröst hade han redan vid nitton års ålder uppträdt på en konsert i Köpenhamn under den danske kompositören Joseph Glasers ledning. Vid sidan af sin telegraftjänst uppträdde han nu vid konserter på olika orter i Finland tillsammans med harpvirtuosen Adolf Sjödin. Slutligen beslöt han sig för att så småningom helt och hållet ägna sig åt sången och debuterade å Nya (svenska) Teatern i Helsingfors den 27 dec. 1876 i Rigolettos parti och blef från hösten 1877, sedan han afgått från telegrafverket, fast engagerad vid nämnda teaters då nybildade operaafdelning. Vid denna scen kvarstod han i tre år, hvarunder han utförde en mängd opera- och operacomique-roller. Spelåret 1878—1881 var han (liksom Rudolf Sellman) engagerad vid Mindre Teatern (Hammerska) i Stockholm. Var sedan under Henrik Westins båda direktörsår anställd vid operascenen, där hans förnämsta partier voro Rigoletto, Germont d. ä. i »Den vilseförda» och Grefve Luna i »Trubaduren». Efter sin afgång från den kungliga scenen tillhörde han i två år ett svenskt operaföretag i Kristiania, var engagerad vid Vasateatern under första året af dess tillvaro, 1886—1887 och var sedermera under ett par år, 1888—1890, anställd som sångare och regissör vid Stora Teatern i Göteborg under Lorentz Lundgrens direktörstid. Under alla dessa år gaf han en mängd konserter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Östersjöprovinserna. Sommaren 1890 [ 151 ]flyttade han tillbaka till Finland och blef åter anställd i telegrafverkets tjänst i Nystad, hvarifrån han sedermera förflyttades till ryska telegrafstationen i Åbo, där han afled den 15 mars 1899.