Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Oscar Hugo Bröderman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Oscar Bentzon-Gyllich
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Oscar Hugo Bröderman
Carolina Charlotta Dorsch-Bosin  →


[ 151 ]

Oscar Hugo Bröderman. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1888. K. Op. 15 aug. 1888—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—30 juni 1908; ånyo 1 juli 1908—30 juni 1912 och (ett extra uppträdande) den 26 dec. 1912.

Född i Stockholm den 21 mars 1848. Korsångare 1 juli 1876. Begåfvad med en sympatisk och välljudande tenorröst fick han efter fem år solistkontrakt, hvarefter hans första soloparti blef Fenton i »Muntra fruarna». Bland öfriga roller: Piféar i »Konung för en dag», Lorenzo i »Fra Diavolo», Ruodi i »Wilhelm Tell», Remendado i »Carmen» och Jan Hansson i »Wermländingarne» (hvilken roll han utförde öfver 230 gånger). Under en lång följd af år deltog han i en sångkvartett, som under sommarmånaderna reste i landsorten, hvarvid hans tenorröst gjorde sig väl gällande. Hans sista uppträdande å Kungl. Teatern ägde rum den 26 dec. 1912 som Jan Hansson i »Wermländingarne». Som sångare i Katolska kyrkan tjänstgjorde han under ett flertal år. Han afled å Sabbatsbergs sjukhus den 21 dec. 1915. — Gift 1. den 19 maj 1872 med Johanna Catharina Eriksson, 2. den 19 dec. 1909 med korsångerskan vid Kungl. Teatern Elin Gustafsson.