Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Sofia Mathilda Fredrika Flygare

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Helena (Ellen) Elisabeth Florentina Hedlund
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Sofia Mathilda Fredrika Flygare
Enrico och Sinico Campobello  →


[ 142 ]

Sofia Mathilda Fredrika Flygare, sedan Fru Sederholm. K. T:ne 1 jan. 1880—30 juni 1884.

Född i Stockholm den 26 nov. 1860 (dotter af kakelugnsfabrikören Albert Flygare och dennes maka Johanna Lindahl). Elev den 1 juli 1879 åtnjöt hon därjämte enskild undervisning af Henrik Christiernsson under åren 1879—1881. Från 1 jan. 1880 erhöll hon fast engagement som aktris och kvarstod sedan vid Kungl. Teatrarnes dramatiska scen till utgången af spelåret 1883—1884. Ett behagligt utseende i förening med ett älskligt [ 143 ]uppträdande och en vacker talorgan gjorde henne särdeles lämplig såväl för ingenuefacket som för andra unga damroller och bland dem hon under sina tre teaterår utförde må nämnas: Heddy i Frans Hedbergs »Halmstrån», Mary i Henrik Christiernssons »Ungdom», Lucy Watson i »Sällskap där man har tråkigt», Thora i »De ungas förbund», Yvonne i »Seraphine», Arla i »En räddande ängel», Zelmire i »Den bedragna Paschan», Cecilia i »Han är inte svartsjuk», Micheline Desvarennes i »Prins Panin» och Agathe i »Kotteriet».

Den 25 mars 1885 ingick hon i Stockholm äktenskap med praktiserande läkaren, sedermera medicinalrådet, med. doktor Edvard Sederholm.