Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Sophia Dorothea Valenkamph

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Theodor Johann Georg Wachtel
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Sophia Dorothea Valenkamph
Helga Theodora Petrea Adamsen  →


[ 146 ]

Sophia Dorothea Valenkamph, sedan Fru Christiernsson. K. T:ne 1 jan.—30 juni 1881.

Född i Björneborg den 16 juli 1859 (dotter af fabriksidkaren Carl Theodor Valenkamph och Sophia Ulrika Svensson). Elev den 1 juli 1879, hvarefter hon från den 1 jan. 1881 blef fast anställd vid Kungl. Teatrarnes talscen, men kvarstod där endast till spelårets slut. Hennes roller under detta halfår voro Emelie i »Grefvinnan Lea», Fru Wüler-Schreyer i »Bländverk», Katty i »Onkel Sam» och Abedissan i »Engelbrekt och hans dalkarlar». Spelåret 1881—1882 var hon engagerad vid Stora Teatern i Göteborg, som då innehades af Frans Hedberg. Den 12 juni 1882 ingick hon äktenskap med dåvarande regissören vid Kungl. Stora Teatern Henrik Christiernsson.

[ 147 ]Under de sju första åren af sitt äktenskap visade hon sig icke mera på scenen, men arbetade ändå i teaterns intresse genom att gifva undervisning i deklamation samt instuderandet af roller. Då hennes man jämte skådespelaren Richard Wagner från hösten 1889 öfvertog Södra Teatern återvände hon emellertid till scenen och verkade vid nämnda teater till 1896. Hösten 1909 tog hon anställning som regissör vid Albert Ranfts operett-turné. Efter att under ett år ha vistats i Berlin återkom hon till Stockholm 1915 och ägnade sig åt undervisning i deklamation och plastik samt instuderandet af roller.