Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Sophia Elisabeth Wretmark

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sven Lars Wilhelm Lundvik
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Sophia Elisabeth Wretmark
Andreas Hornbeck Isachsen  →


[ 61 ]

Sophia Elisabeth Wretmark därefter fru Hjortberg. K. Dr. T. debuter 26 jan.—30 maj 1874, 13 ggr. (Lärarinna i plastik vid Kungl. Dramatiska Teaterns elevskola 1909—1911.)

Född i Stockholm den 19 sept. 1855. Efter att några år ha varit elev vid Kungl. Musikaliska Akademien och hösten 1873 vid Kungl. Teatrarnas elevskola debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern första gången den 26 jan. 1874 som Julia i Shakspeares »Förvexlingarne». Hon fortsatte att utföra samma roll till spelårets slut. Denna debut ledde dock ej till något engagement, hvarför hon hösten s. å. kom till den af Edvard Stjernström då upprättade Nya Teatern, där hon kvarstod i fyra år. Därefter hade hon följande engagement: vid Mindre (Hammerska) Teatern 1878—1883, vid Stora Teatern i Göteborg under Lorentz Lundgrens direktörskap 1883—1885, vid Sternvall-Skottes sällskap på Mindre Teatern vid Södra Hamngatan i Göteborg 1885—1886, åter vid Stora Teatern därstädes hösten 1886 (då Lorentz Lundgren ånyo öfvertog densamma) till våren 1888, vid Vasateatern 1890—1891, hvarefter hon utförde gästroller i Göteborg och landsorten tills hon spelåren 1898—1908 var engagerad vid Svenska Teatern i Stockholm.

Under sin anställning hos Stjernström ingick hon, den 4 juni 1876, äktenskap med skådespelaren och sångaren Carl Fredrik Hjortberg (född 7 jan. 1848, död i Göteborg 27 maj 1897; som operettsångare och sedermera under en följd af år som sånglärare fördelaktigt känd för sin musikaliska begåfning).

[ 62 ]Fru Hjortbergs förnämsta verksamhet som scenisk artist inföll under den tid hon var anställd vid Mindre Teatern och vid Stora Teatern i Göteborg, hvarvid operetten blef hennes egentliga område, där hon utmärkte sig för ett lifligt och intagande spel i uppgifter sådana som Fanchette i »Sjökadetten», Bronislawa i »Tiggarstudenten», Elsa i »Det lustiga kriget» och framförallt som René i »Donna Juannita». Åren 1897—1902 studerade hon plastik för Signe Hebbe och utbildade sig sedermera i denna konstart i Paris. Spelåren 1909—1911 var hon lärarinna i plastik vid Kungl. Dramatiska Teaterns elevskola och har sedermera gifvit enskild plastikundervisning.