Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Sten Harald Torsslow

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Charlotte Bournonville
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Sten Harald Torsslow
Carl Fredrik Lagerqvist  →


[ 143 ]

Sten Harald Torsslow. K. T. 1 sept. 1857-1 juli 1859. K. T:ne 1 okt. 1864-30 juni 1888.

Född i Kristianstad den 10 febr. 1838. Föräldrarna voro det berömda skådespelareparet Olof Ulrik Torsslow och Sara Fredrika Strömstedt. Under den första perioden af sin anställning vid Kungl. Teatern ägnade han sig åt talscencn och debuterade den 23 sept. 1857 som Henri i skådespelet »Fiammina». År 1864 engagerades han ånyo, men då hufvudsakligen som sångare, och debuterade den 1 dec. 1864 på Kungl. Dramatiska Teatern som Gottfried i operetten »Doktorn och apotekaren». Bland de roller han sedermera utförde kunna anföras Horace i »Svarta dominon», Stålsporre i »Målaren och modellerna», Nevers i »Hugenotterna», Chateauneuf i »Tzar och timmerman», Sebastian i »Kronjuvelerna» Alfonso i »Den stumma», Leopold i »Judinnan» och Ottokar i »Friskytten». Dessutom uppträdde han i åtskilliga rent dramatiska roller. Visserligen hörde han ej till de »stora» tenorerna, men hans röst var behaglig under dess friska tid och som skådespelare hade han en för scenen lämplig apparition. Innan Harald Torsslow började sin teaterbana ägnade han sig åt målarkonsten och studerade vid Konstakademien i Stockholm och sedermera i Düsseldorff, och sedan han lämnat scenen gjorde han sig bemärkt som en ganska framstående landskapsmålare. Redan år 1869 hade han blifvit kallad till agré vid Akademien för de Fria konsterna. Död i Stockholm den 7 dec. 1909.