Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Valborg Sigrid Fredrika Ulrich

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Karl Henrik Ljungberg
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Valborg Sigrid Fredrika Ulrich
Bror Isak Ture Albin Widberg  →


[ 187 ]

Valborg Sigrid Fredrika Ulrich. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888-30 juni 1890. K. Op. (dram. afdeln.) 1 nov. 1891—31 maj 1892.

Född i Bremen den 10 dec. 1867 (dotter af gymnastikprofessorn Axel Sigfrid Ulrich och Valborg Torsslow, dotter af Olof Ulrik Torsslow). Under sin anställning vid Kungl. [ 188 ]Teatrarne spelade hon bl. a. Malin i »Evas systrar», Arla i »En räddande engel», Abigaël i »Ett glas vatten» och Julie i »Din nästas hustru». Sedan hon afgått från scenen lärde hon sig sjukvård på Sabbatsberg och verkade som sjuksköterska åren 1893—1898. Därefter ägnade hon sig åt andra allmännyttiga värf, fick anställning i Lifförsäkringsaktiebolaget De Förenade, där hon fortfarande (1918) kvarstår, och har dessutom på skilda områden utöfvat en gagnande verksamhet, särskildt inom Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen, hvars sekreterare hon varit under en lång följd af år. På fröken Ulrichs initiativ tillkommo äfven varmmjölksautomaterna, som hon med outtröttlig energi skötte under åren 1902—1905.