Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Bror Isak Ture Albin Widberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Valborg Sigrid Fredrika Ulrich
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Bror Isak Ture Albin Widberg
Johan Reinhold Örtengren  →


[ 188 ]

Bror Isak Ture Albin Widberg. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1886; ånyo 1 aug. 1887—30 maj 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1890.

Född i Stockholm den 3 febr. 1862. Blef elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola den 1 juli 1883, fick efter två år aktörskontrakt och var sedermera fästad vid de kungliga scenerna i två olika perioder. För öfrigt hade han anställning vid Nya (Svenska) Teatern och Folkteatern i Stockholm samt vid olika sällskap i landsorten, slutligen som skådespelare och regissör vid Alhambrateatern. Han afled i Stockholm den 14 maj 1916. — Gift i juli 1909 med Agnes Gustafva Margareta Westerberg.