Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Wilhelm Carl Arnold Svenson

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Per Adolf Wennbom
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Wilhelm Carl Arnold Svenson
Carl Georg Dahlqvist  →


[ 79 ]

Wilhelm Carl Arnold Svenson. K. T. 1 juli 1829—30 juni 1863; K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1868. Lifstidskontrakt upprättadt den 1 juli 1866.

Född den 16 juni 1803 (son af tullförvaltaren i Stockholm Jonas Svenson och Anna Magdalena Heimberger). Anställd i lärftskramhandel i Stockholm åren 1817—1819, därefter på handelskontor i Hamburg 1819—1820. Elev vid Kungl. Teatern den 5 april 1821. Sufflör på scenen (underregissör) i juli 1824—30 juni 1832. Företog åren 1838 och 1839 resor i Tyskland och Frankrike. Lärare i deklamation för Kungl. Teaterns elever 1840—1841 och 1856—1857. Bibliotekarie vid dramatiska biblioteket 1 juli 1860—1 okt. 1868; sedan han lämnat denna befattning erhöll han, den 10 okt. 1868, medaljen »Sui memores alios fecere merendo». Bland det stora antal roller, dels komiska, dels allvarliga, han under sin långa teaterbana utförde, må nämnas: Butler i »Wallensteins död», Hans Buller i »Brodertvisten», Kapten Storm i »Den löjliga slägten», Brandt i »Felsheims hussar», Kung Fredrik I i »Värja och stångpiska» och i »Giftermålet på befallning», Sven Ulfson i »Engelbrekt och hans dalkarlar», Peder Ulfson i »Dagen gryr». Hans stora och [ 80 ] oviga kroppsbyggnad gaf, i förening med en mycket stark basröst, ett egendomligt uttryck åt hans komiska förmåga, hvilken utmärkte sig för ganska mycken kraft i förening med en tilltalande godmodighet. Han var länge en af Kungl. Teaterns mest kända och populära skådespelare och hans Sven Ulfson i »Engelbrekt och hans dalkarlar» gjorde mycken lycka hvar gång detta stycke uppfördes. Sistnämnda stycke hade han som sin afskedsrecett på Kungl. Stora Teatern den 16 april 1868. Död i Stockholm den 16 juni 1876. — Gift den 3 mars 1844 med Emma Neukirck (död den 19 juli 1887).

Svenson och hans maka testamenterade sin efterlämnade förmögenhet till en fond, hvars afkastning skulle komma änkor efter aktörer vid de kungliga teatrarne till del. Fonden förvaltas af direktionen för Kungl. Teatrarnes pensionsinrättning.