Lefnadsteckning öfver Catherine Booth/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Titel och innehåll
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth
av William Elwin Oliphant

Förord
Inledning  →


[ IX ]
FÖRORD.

Innan jag lämnar denna bok i allmänhetens händer, vill jag tacksamt erkänna det välvilliga bistånd jag erhållit från många af dem som personligen kände fru Booth. Jag har »The Christian Mission Magazine», gamla engelska Stridsrop och i synnerhet «Life of Mrs. Booth» af F. de la Tour Booth-Tucker, att tacka för alla de data hvilka jag ej förut egde kännedom om eller hade noterade.

Inom så trånga gränser, som mellan pärmarne af föreliggande arbete, är det omöjligt att fullständigt beskrifva fru Booths liv, och just därför vore det icke häller önskvärdt. Detta har för öfvrigt redan blifvit gjordt, och gjordt på ett glänsande sätt af en som hade oinskränkt tillgång till familjens hela privata korrespondens och öfriga papper. Föreliggande arbete är blott en erinran af en som kände Catherine Booth väl, värderade och högaktade henne som en vän och som tilläts älska henne som en son. Och som den engelska upplagan ej skall kunna blifva till välsignelse för alla, är det med det ödmjuka hoppet att denna lefnadsteckning, i den [ X ]form författaren nu öfverlämnar den, skall bli till nytta och på samma gång en inspiration för mången att följa i fru Booths fotspår. I så fall skall all äran blifva Guds.

Då jag önskat delgifva läsaren såväl fru Booths lära, som några statistiska uppgifter från vårt sociala arbete, samt några framstående personers omdömen om Frälsningsarmén, men detta ju icke direkt tillhör ämnet för denna bok, har jag ansett lämpligt att i ett appendix lämna dessa meddelanden.

W. Elwin Oliphant.

Stockholm 1899.

______