Litterärt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Litterärt
av W .... r
Ur: Finlands Allmänna Tidning 1.2.1864.


Litterärt. (Insändt.) Lektor Gottlund skall enligt hvad vi hört berättas vara sysselsatt med utgifvandet af ett nytt häfte af sina lyckade finska öfversättninger af Fredmans sånger och Epistlar. Herr Gottlunds Bellmaniader, eller imitationer efter Bellman, innehålla, såsom bekant är, lika mycket i original som i öfversättning, emedan han på den savolaxska dialekten af finska språket med mycken naivitet, och en egendomlig frihet, förstått att begagna sig af de Bellmanska motiverna. W .... r.