Fredmans sånger

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fredmans sånger
av Carl Michael Bellman
1791. På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.


Fredmans sång n:o Titel Förstarad Kommentar
  Företal och Signatur
  Personerna, som nämnas i Fredmans sånger
1 Om Bacchi adelsmän och deras vapen Bacchi härolder med guld och beslag
2 Om Bacchi första riddarslag Ordenshärolder, ta'n edra spiror
3 Om Bacchi andra riddarslag Se menigheten, hör på trompeten
4 Om riddareedens avläggande i Ordenskapitlet Hör pukor och trumpeter
5 Brev till löjtnant Treffenberg med trenne gravcypresser över härolden i Bacchi Ordenskapitel m. m., herr Johan Glock. Juli 1770. Så ofta jag äger ledighet
5a Dyrbart aftonoffer Så vandra våre store män
5b Välment sorgesyn Se svarta böljans vita drägg
5c En gyllene och blomsterrik urna Så slår min Glock nu locket till
6 Över brännvinsbrännaren Lundholm Hör klockorna med ängsligt dån
7 Till Kärleken och Bacchus Kärlek och Bacchus helgas min skål
8 Önskningsväg av honom såsom en Bacchi man Ack, om vi hade, go vänner, en så
9 Då han vid måltidskalasandet tackade värden och värdinnan Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd
10 Då han supit över midnattstid Supa klockan över tolv
11 På kvällskvisten under önskan att han vore kung Portugal, Spanien, Stora Britannien
12 Huruledes han bjöd hela olympen på kalas Venus, Minerva
13 På klubben Lokatten, Lokatten min
14 Vid tanken på rikedomen Hade jag sextusende daler
15 På källaren Kom, sköna källarflickor
16 Sig och bröderna till filosofisk hugsvalelse Är jag född, så vill jag leva
17 I full enlighet med Bacchi kalender I januari månad, gutår!
18 Om frossan Snart är jag ryckt ur tidens sköte
19 Om döden och dess björn-natur Ack, döden är en faslig björn
20 Om björnarna i begravningsprocessen Mina björnar, samlen Eder
21 Under måltiden, varvid han ställer döden under gästernas ögon Så lunka vi så småningom
22 Om Bacchi bröllop Ack, hör ett roligt giftermål
23 Om Bacchi begravning Så slutas våra sorgedar Kommentar: Samma melodi som nr. 22
24 Om krogen Bort vid en grind uti en skog Kommentar: Sammma melodi som nr. 6
25 Om krögaren Cornelius Cornelius levde femti år Kommentar: Samma melodi som nr. 6
26 Därutinnan beskrives hans egen begravning Ur vägen och vik
27 Vid kapten von Schmidts gravkor Ur vägen, ur vägen
28 Huruledes Movits gav lärdomssätet på båten och slog sig ned på Tre remmare i "Skrubben N:r 4" Movitz skulle bli student
29 Om gästgivaregården Grannas Lasse! Klang på lyran
30 Vid turkens audiens 1773 Hör, trumpetarn, alarm!
31 Om fiskafänget Opp Amaryllis
32 Aftonkväde, dedicerat till fru assesorskan Wetzén Träd fram, du nattens gud
33 Om magistraten i Tälje Magistraten uti Tälje fiker
34 Om Mariefred På Gripsholm är alltför roligt
35 Om gubben Noak och hans fru Gubben Noak
36 Om gubben Lot och hans familj Gubben Loth och hans gamla fru
37 Om gubben Abraham Glada bröder, när vi dricka
38 Om Josef och Potifars fru En Potifars hustru med sköna manér
39 Om Moses och Aron Allt förvandlas, allt går omkull Kommentar: Samma melodi som nr. 36
40 Om konung Ahasverus och excellensen Hanan Ahasverus var så mäktig
41 Om den sköna och dygdiga Susanna Joakim uti Babylon
42 Om Judith Judith var en riker änka
43 Vid skålen för Adam, allas vår gamla far Adams skål, vår gamla far
44 Om gamle bror Jockum och hans täcka fru Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan
45 Eller trösterika tankar om äktenskapet Om ödet mig skull' skicka
46 Om Mollberg och Camilla, bacchanalisk pastoral Hur du dig vänder
47 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 1. Bacchi Proklama Bacchus snyfta, grät och stamma
48 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 2. Bacchi bouppteckning November, den femtonde dagen
49 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 3. Uppskovsutslag i saken Som nu och emedan
50 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 4. Parternas inställelse på Proklama-dagen Parterna syns kring Bacchus så röder
51 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 5. Parternas upprop och edgång i konkursen Utterqvist - ja!
52 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 6. Protokollernas justering i konkursen Närvarande vid fluidum
53 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 7. Särskilt votum av rådman Christian Wingmark Som av handlingarne, bröder
54 Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 8. Rådsturättens voteringsprotokoll och slutliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgernärer I närvarande parter
55 Om Baggensgatan Mollberg höll flaskan
56 Till ett nota bene När jag har en plåt att dricka
57 Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko Sjung och läs nu Bacchi böner
58 Om Stadshagen. Pastoral Nej, fåfängt! Vart jag ser
59 Till värden och gästerna Har du något i flaskan kvar
60 Om den snåle och tilltagsne gästen Du har att fordra av mitt sinne
61 Till buteljen Se god dag, min vän, min frände
62 I vredesmod vid en nykterhetspredikan Aldrig ett ord!
63 Om en väldig man i predikstolen Mäster Petrus från det helga höga
64 Om Haga Fjäriln vingad syns på Haga
65 Brev till Kungliga Sekreteraren Elis Schröderheim, i anledning av konungens resa till Ryssland år 1777 Så ser jag ut vid stranden, min bror

Extern länk och litteratur[redigera]

Projekt Runeberg finns texterna i äldre stavning .

  • Hassler, Göran, Bellman. En antologi. I-II, En bok för alla AB, 1989
  • Bellman, Carl Michael. Fredmans Sånger. Alb. Bonniers förlag, Stockholm, 1927