Fredmans epistlar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Fredmans epistlar
av Carl Michael Bellman
Företal  →
Utgiven 1790. På Wikipedia finns en artikel om Fredmans epistlar.
Fredmans epistel n:o Titel Förstarad
  Företal av Johan Henric Kellgren  
  Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar  
1 Till Cajsa Stina Gutår båd' natt och dag
2 Till fader Berg, rörande fiolen Nå, skruva fiolen
3 Till var och en av systrarna, men enkannerligen till Ulla Winblad Fader Berg i hornet stöter
4 Enkannerligen till Anna Stina Hej musikanter, ge valthornen väder
5 Till de trogne bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Käre bröder, så låtom oss supa i frid
6 Till the galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Käraste bröder, systrar och vänner, med hälsa och frid
7 Som synes vara en elegi, skriven vid Ulla Winblads säng,
sent om aftonen
Fram med basfiolen, knäpp och skruva
8 Till korporal Mollberg Dörrarna öppna, fiolerna klara!
9 Till Gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur Käraste bröder, systrar och vänner
10 Klingar väl till flöjttraver Systrar, hören min musik
11 Till bröderna och systrarna på Lokatten. Klingar väl vid valthorn Hej! sade Fredman var gång han hörde valthorn skråla
12 Elegi över slagsmålet på Gröna Lund Gråt, fader Berg och spela
13 Till brodren Bredström Nå, ä nu alla församlade här
14 Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men i
synnerhet vid knäppning på basfiol
Hör, I Orphei drängar
15 Enkannerligen till Theoplilum skomakargesäll, under dess
förföljelse skriven till tröst och hugsvalelse
Käraste min Theophile
16 Enkannerligen till the birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på oboe) Fader Bergström, fingra ditt oboe, blås
17 Till syster Lisa Systrar och vänner, och var en jag känner
18 Till gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Gubbarna satte sig att dricka
19 Till systrarna på then Konungsliga Djurgården Trumslagarn kommer, flickor god dag!
20 Till fader Berg och Jergen Puckel Står du och gråter?
21 Varutinnan han 1:o avmålar natten med dess nöjen, 2:o tycks
liksom för ögonen ställa ett slags aequlibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider
ljusligen uppenbarar övervikten
Skyarna tjockna
22 Till the nybyggare på Gröna Lund Glasen darra mellan knogen
23 Som är ett soliloqium, då Fredman låg vid krogen Kryp-in, gent
emot bankohuset, en sommarnatt år 1768
Ack, du min moder
24 Till kära mor på Bruna Dörren Kära syster, mig nu lyster
25 Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven
vid Ulla Winblads överfart till Djurgården
Blåsen nu alla
26 Rörande mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätargränden och vad
som passerat
Var står fiolen, säj, min son?
27 Som är dess sista tankar Gubben är gammal, urverket dras
28 Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad I går såg jag ditt barn, min Fröja
29 Till de förnäma Movitz, tag dina pinnar
30 Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar
31 Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang
på basfiolen, en sommarafton 1769
Se Movitz, vi står du och gråter?
32 Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp Kors! Utan glas, du ser ut, din kanalje
33 1:o Om fader Movitz' överfart till Djurgården och 2:o om den
dygdiga Susanna
Stolta stad!
34 Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden Ack, vad för en usel koja!
35 Angående sin sköna och hennes obeständighet Bröderna fara väl vilse ibland
36 Rörande Ulla Winblads flykt Vår Ulla låg i sängen och sov
37 Till Mollberg på post vid Kungsträdgården Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind
38 Rörande Mollbergs paradering vid Korpral Bomans grav Undan ur vägen, se hur profossen med plymager
39 Över Bergströmskans porträtt på Liljans krog i Torshälla Storm och böljor tystna ren
40 Angående bröllopet hos Bensvarvars Ge rum i bröllopsgåln, din hund!
41 Vid ett tillfälle, då Christian Wingmark miste sin nattkappa i
slagsmålet med Mollberg
Mollberg satt i paulun
42 Rörande kortspelet på Klubben Ren calad jag spår och tror
43 Till Ulla Winblad, skriven vid ett ömt tillfälle Värm mer öl och bröd
44 Över Bredströmskans och Movitz' melankoli Movitz helt allena
45 Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett
slags ad notitiam att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock
Tjänare, Mollberg, hur är det fatt?
46 Huru Mollberg skall bjuda till begravning efter mutter på krogen
Wismar, och om hans avfärd ifrån stärbhuset
Undan ur vägen, ge rum för kurirn, gå ur vägen
47 Angående Mollbergs återkomst till stärbhuset på krogen Wismar Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund
48 Varuti avmälas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en
sommarmorgon 1769
Solen glimmar blank och trind
49 Angående landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 Mamsell Ulla, märk, mamsell
50 Om dess sista ögnekast på Ulla Winblad vid hennes återfart ifrån
Djurgården
Febus förnyar
51 Angående konserten på Tre Byttor Movitz blåste en konsert
52 Till Movitz, när hans fästmö dog. Elegi Movitz, mitt hjärta blöder
53 Angående slagsmålet nedanför Dantobommen hos T. en höstnatt Vid ett stop öl och några supar
54 Vid korporal Bomans grav på St. Katrina kyrkogård Aldrig en Iris på dessa bleka fält
55 Rörande Mollbergs kägelspel hos Faggens vid Hammarby tull en
sommarafton 1773
Så ser han ut mitt bland de strålar
56 Angående mor Maja på Förgyllda Bägaren Se Mollberg med svart rock och flor
57 Om barnsölet Allting är riktigt klarerat och gjort
58 Över Kilberg, Bacchi man och Ordens officiant i Templet. Elegi Hjärtat mig klämmer
59 Till Lokatten Båtsman, tag nu din luva
60 Till brännvinsadvokaten fader Kulkus om något som passerat Sitter du ännu och ljuger
61 Till k. mor på Fyrkanten Kära mor, slå nu hand på kjolen
62 Angående sista balen på Gröna Lund Movitz valthornet proberar
63 Diktad mitt i veckan Fader Bergström, stäm upp och klinga
64 Rörande sista balen hos Frömans i Hornskroken Fäll dina ögon och skäms, nu din tossa!
65 Om styrmansdottern Gretgens död på fabriken Movitz med flor om armen, hålt!
66 Till Movitz målare Se var Movitz sitter där
67 Till mutter på Tuppen Fader Movitz, bror
68 Angående sista balen på Grönlund Movitz, i afton står baln
69 Om Mollberg dansmästaren Se dansmästarn Mollberg, bröder
70 Om något som passerade i artillerilägret anno 1773 Movitz, vik mössan högt över öra
71 Till Ulla i fenstret på Fiskartorpet, middagstiden, en sommardag Ulla, min Ulla, säj får jag dig bjuda
72 Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent en afton Glimmande nymf, blixtrande öga
73 Angående Jergen, som förskrev sig till fan Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra
74 Om Bergströmskans porträtt Min son, dina kärl, dina skålar
75 Till sin rival fader Movitz, på Cajsa Lisas namnsdag Skratta, mina barn och vänner
76 Till mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad
ifrån balen
Se Hans Jergen hur han sig bockar
77 Angående jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat Klang, mina flickor, se skyarna glimma
78 som är ett fägnespel på fader Didriks namnsdag år 1780, sammanstämt
på Amsterdam, ett näringsställe i Stora Hopargränd
Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in
79 eller Avsked till matronorna, synnerligen till mor Maja Myra
i Solgränden vid Stortorget, anno 1785
Charon i luren tutar
80 Angående Ulla Winblads lustresa till Första Torpet, utom Kattrumpstullen Liksom en herdinna, högtidsklädd
81 Till grälmakar Löfberg i stärbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven Märk hur vår skugga, märk, Movitz mon frère
82 eller Oförmodade avsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost en
sommarmorgon i det gröna
Vila vid denna källa

Extern länk och litteratur[redigera]

  • Fredmans epistlar finns i äldre stavning på Projekt Runeberg
  • Bellman, C. M., Fredmans epistlar. Ord och musik. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1927. Med Förord av J. H. Kellgren 6 oktober 1790.
  • Hassler, Göran, Bellman. en antologi., I-II, En bok för alla AB, 1989.