Hoppa till innehållet

Fredmans epistlar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Fredmans epistlar
av Carl Michael Bellman
Företal  →
Utgiven 1790. På Wikipedia finns en artikel om Fredmans epistlar.


[ titel ]


FREDMANS
EPISTLAR.


Bellman av Sergel
Bellman av Sergel


FREDMANS EPISTLAR
Företal
Signatur
Personerne som nämnas i Fredmans Epistlar
Underrättelse
 
N:o p.
1 Sant va de, ingen dricker; 1
Gutår både natt och dag! 2
2 Nå skrufva Fiolen 4
3 Fader Berg i hornet stöter 7
4 Hej Musikanter ge Valdthornen väder 9
5 Käre Bröder, så låtom oss supa i frid 11
6 Käraste Bröder, Systrar och Vänner med helso och frid 13
7 Fram med Basfiolen, knäpp och skrufva 15
8 Dörrarna öpna, Fiolerna klara 17
9 Käraste Bröder, Systrar och Vänner, se Fader Berg 19
10 Systrar hören min musik 22
11 Hej! sade Fredman hvar gång han hörde 24
12 Gråt Fader Berg och spela 27
13 Nå ä nu alla församlade här 30
14 Hör J Orphei Drängar 34
15 Käraste min Theophile 37
16 Fader Bergström fingra ditt Oboe, blås, 40
17 Systrar och Vänner och hvar en mig känner 42
18 Gubbarna satt sig at dricka 46
19 Trumslagarn kommer, flickor god dag! 49
20 Står du och gråter 51
21 Skyarna tjockna 54
22 De dyrbaraste gåfvor 58
Glasen darra mellan knogen 59
23 Ach du min Moder! säj hvem dig sände 60
24 Kära Syster! Mig nu lyster 65
25 Blåsen nu alla, Hör böljorna svalla 68
26 Hvar står Fiolen? säj min Son 74
27 Gubben är gammal, urverket dras 77
28 I går såg jag ditt barn, min Fröja 78
29 Movitz tag dina pinnar 80
30 Drick ur ditt glas 83
31 Se Movitz, hvi står du och gråter 85
32 Kors utan glas du ser ut din canalje 89
33 Was ist das? Ge rum 91
Stolta Stad 93
34 Ach hvad för en usel Koja 97
35 Bröderna fara väl vilse ibland 102
36 Vår Ulla låg i sängen och sof 105
37 Mollberg stå stilla, stå stilla vid grind 112
38 Undan ur vägen, se hur Profossen 116
39 Storm och böljar tystna ren 120
40 Ge rum i Bröllops-gåln din hund 125
41 Mollberg satt i paulun 131
42 Ren Calad jag spår och tror 135
43 Värm mer Öl och Bröd 141
44 Movitz helt allena 143
45 Tjenare Mollberg, hur är det fatt? 146
46 Undan ur vägen, ge rum för Courirn, 149
47 Kommer intet Mollberg? Jo nyss på stund 152
48 Solen glimmar blank och trind 155
49 Mamsell Ulla, märk Mamsell 163
50 Phoebus förnyar de gyllende skyar 168
51 Movitz blåste en Concert 171
52 Movitz mitt hjerta blöder! 175
53 Vid et stop öl och några supar 178
54 Aldrig en Iris på dessa bleka fält 183
55 Så ser Han ut midt bland de strålar 186
56 Se Mollberg med svart Råck och Flor 191
57 Alting är rigtigt clareradt och gjordt; 194
58 Hjertat mig klämmer 198
59 Hurra Courage! Bagage 200
59 Båtsman tag nu din lufva, 201
60 Sitter du ännu och ljuger 204
61 Kära Mor! Slå nu hand på Kjolen 206
62 Movitz Valdthornet proberar 207
63 Fader Bergström stäm up och klinga, 215
64 Fäll dina ögon och skäms nu din tåssa; 217
65 Movitz med flor om armen, hålt 220
66 Se hvar Movitz sitter där 223
67 Fader Movitz, Bror! 226
68 Movitz i afton står baln 230
69 Se Dansmästarn Mollberg, Bröder 233
70 Movitz vik mössan högt öfver öra 237
71 Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda 240
72 Glimmande Nymph! blixtrande öga! 242
73 Fan i fauteuillerna! Stolarna kullra 244
74 Min Son! dina kärl dina skålar 246
75 Skratta mina barn och vänner 250
76 Se Hans Jergen hur han sig bockar 253
77 Klang mina Flickor! se skyarna glimma 256
78 Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in 259
79 Charon i luren tutar 262
80 Liksom en Herdinna, högtidsklädd 266
81 Märk hur vår skugga, märk Movitz Mon frere 269
82 Hvila vid denna källa 271
 
Register
Rättelser