Hoppa till innehållet

Lofwer Gud i himmels höjd

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Lofwer Gud i himmels höjd
av Jesper Swedberg
Texten bygger på Psaltaren 150. På Wikipedia finns en artikel om Lova Gud i himmelshöjd.


Nr 112 i 1695 års psalmbok[redigera]

[ 125 ]

1. LOfwer Gudh i Himmels högd
Medh stoor gamman/ lust och frögd/
Änglar och hwar mennskia from/
Lofwer i hans Helgedom.

2. Ty alt hwad hans hand haar giordt/
Är alt dråpeligt och stort.
Och hans stora härlighet
Wahrar i all ewighet.

3. Lofwer honom allan stund/
Högt och vthaf hiertans grund/
Vppå harpor och regal/
Pipor/ trummor och cymbal.

4. Alt thet lijf och anda haar/
Skynda tigh och redo war/
Lofwa HErran gladelig/
Halleluja innerlig!

Nr 271 i 1819 års psalmbok[redigera]

Bearbetad av Johan Olof Wallin

Lofwer Gud i himmels höjd!
Hwarje själ, till honom böjd,
hwarje stämma, glad och from,
lofwe i hans helgedom!

Ty allt hwad hans hand har gjort,
är allt dråpeligt och stort,
och hans stora härlighet
warar i all ewighet.

Lofwer honom, allan stund,
högt och utaf hjertans grund.
Ljuft bland helga sångers tal
klinge harpa och cymbal.

Allt hwad lif och anda har,
skynda dig och redo war,
lofwa Herran Jehova,
prisa Gud: Halleluja!