Midsommarstången

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bed, Kämpa, Vill!
Midsommarstången.
av Elias Sehlstedt
Sångläraren  →
Ur Svenska Familj-Journalen Band V 1866, N:o 6(179) Se digitalisering på ALVIN!


Midsommarstången.

(Skärgårdsbild.)

N

u är stången rest omsider,
Se hvad löf och kransar,
Spelar-Olle villigt gnider
Snedbent på fiol’n.
Ung och gammal polskan dansar,
Brokigt ringen skiftar.
Flaggan gladt i toppen hviftar
Åt midsommarsol’n.

Nu en skärgårdsvals det gäller,
Hela marken dammar:
Pigor, lotsar och mamseller –
Här fins ingen rang!
Hvarje kind af glädje flammar
Och af solen bäddas,
Pojkar hjula, bössor laddas:
Pang! och pang, och pang!

Ifrån skär och öar landa
Folk från alla kanter.
Det blir spel och lif och anda,
Skott och hurrarop.
Ungdom, gubbar, barn och tanter
Lätt introduceras:
Hela bundten saluteras
Med ett välkomst-stop.

Gummorna vid blanka pipen
Bruna näktarn tratta.
Lotsar med cigarr i gipen
Skutta om i fläng.
Hör hvad jubel! alla skratta
Och i händren klappa:
Lisa krinolin sågs tappa
I en hastig sväng.

Klang! nu ropas, hit go’ vänner!
Och ej längre bråken!
Dammet äcklar, törsten bränner.
Var så god och kom!
Spelman ger signal med stråken,
Som skall iakttagas:
Var så god, om det behagas,
Här är vin och romm!

Dansen flyttas in i stugan,
Vinden börjar kåra.
Hvar är Olle? man skall truga’n
Till fiol’n igen.
Ifrån groggen skiljs han svåra,
Bud på bud man skickar:
Olle kommer, ler och hickar:
"Liten lefver än!"

Godt ha’ näsa nu som stoppar,
Och en dito lunga.
Litet rum med många kroppar
Gör ej luften sund.
Ögonlocken bli’ så tunga
Af cigarr och sqvättar.
Nös du? ja, jag tror det lättar
Hjernan för en stund.

Utgårdsgäster hemåt vända,
Lugn är hafvets yta:
Allt i verlden har en ända,
Sorgligt eller gladt.
Sjelfva Bacchi safter tryta
Och hvar bössa klickar,
Stråken slinter, Olle nickar:
Bal’n är slut, god natt!

E. S—dt.
linje till Midsommarstången