Nyår (Wirsén)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Lönnen
Sånger och bilder
av Carl David af Wirsén

Nyår
Spelklubben  →


[ 45 ]

Nyår.


Flyg ut, flyg ut, o hoppets hvita dufva!
Jag vet, du skyr ej storm och vintersnö,
Ty Edens luft omsväfvar dig, du ljufva,
Hvarhelst du ilar öfver land och sjö.
Bringa, bringa dufna hjertan
Helsning från en evig vår,
Frid i glädjen, tröst i smärtan
Och åt alla godt nytt år!

[ 46 ]

Flyg ut kring stugorna i svenska bygder,
Flyg ut till torpet vid den frusna sjön,
Der sparsam vinning bor bland ädla dygder.
Och säg, att kornet växer under snön!
Om inunder vadmalströja
Godt och trofast hjerta slår,
Som ej motgång mägtat böja,
Bringa det ett godt nytt år!

Till glada hem, der än bekymren sofva,
Pianot tonar, barnens dansar gå,
Flyg, dufva, dit och från en himmel lofva
Att intet ondt skall hända dessa små;
När om qvälln vid gossens läger
Aftonbönens engel står
Och den lille amen säger
Sjung, o dufva, godt nytt år!

[ 47 ]

Men flyg, o fogel, till de qvalda äfven,
Till hem, der sorg att någon älskling dog
Än suckar doft som böljans suck i säfven
Och tom den korgvagn stär, der glädjen log!
Sjung: hon tog en genväg bara,
Hon till mötes snart er går,
Glad att tidigt framme vara
Och få helsa godt nytt år!

Till fångens fönster flyg och säg, att ånger
Har födt ett himmelskt barn, som heter hopp,
Att sorgesång har fostrat fröjdesånger
Och fridens lilja födts ur smärtans knopp,
Att Förlåtelsen det stängsel
Upp på gafvel stilla slår,
Som gjort själen till ett fängsel,
Och förkunnar: godt nytt år!

[ 48 ]

Flyg till en yngling, som, när lampan flammar,
I boken läser rörd hvad fädren gjort!
Låt dina vingar skina i hans kammar
Och sjung: »ock du skall dana något stort!
Forska djerf, men ej förveten,
Ödmjuk gå i ljusets spär
Och bered åt menskligheten,
Unge man, ett godt nytt år!»

Men till den flicka, som han älskar, ila,
Och sätt dig, fogel, på den huldas hand
Och sjung: »han sträfvar, sträfvar utan hvila
Att bli dig värd och värd sitt fosterland:
Snart jag ser er begge sitta
Nog i hem, som färdigt står,
Genom rutan skall jag titta
Då och önska godt nytt år!»

[ 49 ]

O fogel, flyg till arme och till rike,
Till ung och gammal flyg, en vingad vän,
Bed millionärn i tiggarn se sin like,
Den gamle vara ung till sinnet än!
Sist till Mälarborgen svinga
Och om kungens tron du når.
Svenska folkets helsning bringa
Med ett hjertligt »godt nytt år!»