Om ångmaschiner och deras användande/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ångvagnar
Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
av Johan Henrik Kreüger

Ångkanoner


[ 206 ]

10.
Ångkanoner.

Amerikanaren Perkins har uti England gjort många försök, att utur ihåliga cylindrar genom ångkraften utskjuta metallkulor. Han begagnade härtill en cylinder med tjockt gods, och sedan han stält musköttkulor, schamplunerade efter nämde cylinder, i en tratt, hvarifrån de uti ordning föllo i cylindern, kunde han utdrifva 240 sådane kulor uti minuten, och det med större hastighet än hvad vanliga musköttkulor, skjutne utur gevär, ägde. Ångcylindern som Perkins härtill begagnade var 6 fot lång, och ångtrycknkigen 40 gångor atmosferens.

Sedermera påstår Perkins sig hafva begagnat ånga af till och med 110 gångor atmosferiska tryckningen, och att dermed hafva utskjutit 1000 kulor i minuten, samt att han kunde uti cylindern uppehålla ångan till samma höga tryckning, utan afbrott, uti 24 timmar och derutöfver. Äfven påstår Perkins sig med ett skålpund kol, begagnadt till bränsle, hafva åstadkommit ånga till samma verkan som 5 ℔ krut. Men oaktadt alla dessa försök, har Perkins ännu icke åstadkommit någon maschin, som ansetts vara till krigsbruk uti detta afseende fullt begagnelig.