Om ångmaschiner och deras användande

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
av Johan Henrik Kreüger


[ titel ]

OM
ÅNGMASCHINER

och
DERAS ANVÄNDANDE,
HUFVUDSAKLIGEN TILL SJÖS.

En
Historisk, Theoretisk och Praktisk
Afhandling,

af

JOH. HENR. KREÜGER.STOCKHOLM,
TRYCKT HOS P. A. NORSTEDT & SÖNER,
1833
.

[ 207 ]

INNEHÅLL.

Tillägnan iii.
Förord vii.
Subskribenter ix.
1. Om ångan och dess expansionskraft, samt kondensering eller återgående till Vatten sid. 1.
2. Om uppfinningen af ångmaschiner, samt fortgången af de förändringar och förbättringar de undergått » 10.
Herons reaktions-maschin » 11.
Garays förslag till ångmaschin 1543 » 12.
De Caus's ångmaschin 1615 » 14.
Brancas ångmaschin 1629 » 15.
Sommerset, ansedd såsom egentliga uppfinnaren af ångmaschiner » 16.
Papins ångmaschin » 19.
Savarys ångmaschin » 22.
Pontifex förbättring deraf » 28.
Gravesands och Desaguliers förbättring dervid 28, 29.
Kiers förbättring af densamma 32.
Newcomens ångmaschin » 35.
Leopolds första försök med ångmaschiner med högtryckning 40, 41.
Hulls användande af ångmaschiner » 42.
Blakeys uppfinning 42, 43.
Fitzgeralds uppfinning » 43.
Watts ångmaschin med högtryckning 44, 45.
Watts ångmaschin med kondensering » 48.
Watts beräkning af kolåtgången » 67.
Beräkning af hästkrafter i ångmaschiner » 68.
Hornblowers ångmaschin » 71.
Trewithicks högtrycknings ångmaschiner » 79. [ 208 ]
Woolfs ångmaschin sid. 80.
Grass cylinder beklädnad » 82.
Perkins ångmaschiner med högtryckning » 83.
Scotts ångmaschin » 85.
Gurneys ångkittel » 90.
Gurneys kondensator » 91.
Carlsunds ångpanna » 92.
Mastermans ångmaschin utan cylinder och piston 98, 99.
Murrays skjutventiler » 103.
Cartwrights pistonpackning af metall » 107.
Packning af gjutjern i pistonkannorna » 108.
Congrewes uppfinning af bränsel-besparing » 109.
Bruntons uppfinning häri » 111.
Allmännaste bruk i England af ångmaschiner till lands » 112.
Antalet af ångmaschiner i England 114, 115.
Första ångmaschin i Sverige » 116.
3. Om ångmaschiners begagnande till sjös, och om Ångfartyg » 117.
Första förslag till ångfartyg » 119.
Hulls ångfartyg » 119.
Geoffroys ångfartyg » 119.
Symingtons ångbåt » 120.
Fultons ångfartyg « 121.
Ångfartyg till krigsbruk » 121.
Första ångfartyg i Sverige » 123.
Första ångfartyg uppå Ostindien » 123.
Det största ångfartyg » 123.
Ångfartyg af jern » 124.
4. Om ångfartygs Byggnadsart » 126.
De hufvudsakligaste dimensioner på Amerikanska ångfartyg » 134.
Marestiers jemförelse-tabell öfver åtskilliga Amerikanska ångfartyg » 137. [ 209 ]
Marestiers beräknings grunder för maschineriet på ångfartyg sid. 138.
Marestiers beräkning af en ångmaschins kraft 151, 152.
Tredgolds jemförelse-tabell, öfver den kraft som erfordras, att förskaffa fartyg olika hastighet » 156.
Tredgolds bestämning af vattenskoflarnes förmånligaste fördelning » 157.
Problem att bestämma hjulets eller skoflarnes djup » 158.
Skoflarnes förmånligaste antal och ställning 159, 160.
Gladstones pater-noster-verk vid ångfartygs, hjul » 161.
Frasers och Lillegs förslag 161, 162.
Franklins förbättring deraf » 162.
Redhead och Parys uppfinning för ångfartyg i storm » 163.
Beskrifning på nyaste ångmaschiner i England » 164.
5. Om söndersprängning af Ångpannor » 166.
Exempel derpå  166—171.
6. Om Papins säkerhetsventiler, deras brister och de olyckor de kunna förorsaka » 172.
Säkerhetsventil af en lättsmält metall » 175.
Stadgande om dem i Frankrike » 176.
7. Förklaring öfver orsakerna till de olyckor med ångkittlar, som ofvan blifvit omnämde » 180.
Perkins theori härom » 182.
Försigtighetsmått emot olyckor » 185.
Marestiers förklaring öfver orsakerna till ångkittlars sprängning » 186.
Gonsouls förklaring häröfver » 187.
Saltkristallisationer i ångpannor » 189. [ 210 ]
Medel att hindra dem sid. 190.
8. Om besiktningar af ångfartyg, och dertill hörande maschiner » 192.
Fransyska reglementet för Ångfartyg » 192.
Engelska reglementet för ångfartyg, hufvudsakligen på Themsen » 199.
9. Ångvagnar » 201.
Första försöken med mekaniska vagnar » 201.
Mailards stol- eller ridhäst » 202.
Doktor Robinson, den första som gjorde försök med ångvagnar » 202.
Trewithicks och Viwians ångvagnar » 202.
Blenkinsops ångvagn » 202.
Losh & Stephansons ångvagn » 202.
Beskrifning öfver Trewithicks ångvagn » 203.
Braithwaites och Eriksons ångvagn » 204.
10. Ångkanoner » 206.

Rättelser.

Sid. 29, 35 står: Desaguillier läs: Desagulier
43, r. 14, 20 Fizgerald Fitzgerald.
116, - 23 Triwald Triewald
138, - 26 ka(U—V)2 ka2(U—V)2