På Herran jagh förtröstar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På Herran jagh förtröstar
Psalm 30 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer


[ 41 ]

1. PÅ HErran jagh förtöstar/
Och warder wäl förlöster/
Fast mine owänner hota/
At the migh skola vtrotha.

2. Jagh seer at bogan spännes/
Och pilen til migh wändes;
The ämna migh förstöra/
Mitt hopp til intet giöra.

3. Men Gudz altseende öga
Seer sådant i thet höga/

[ 42 ]

Seer wäl hwart mennskian wanckar/
Medh hiertans hemliga tanckar.

4. The froma han wäl pröfwar/
Och weet hwem them bedröfwar:
The wrånga han fast hatar/
Och theras gierning ratar.

5. Then froma til at hägna/
Han ymnigt låter regna.
Eld/ swafwel/ liungand’ låga/
Som blijr thens ondas plåga.

6. Alt godt Gudh honom gifwer/
Som stadigt trogen blifwer;
Gudh lät tin nådh migh styrcka/
At jagh tigh stedz må dyrcka.