Räggler å paschaser/Bolaggsvinsta

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Gå på dompen
Räggler å paschaser.
Boka numra två.
av Gustaf Fröding

Bolaggsvinsta
En sôm va langhört å högtänkt  →


[ 31 ]

Bolaggsvinsta.

Te rep ihopp så mö en kan ôt sä sjôl å barna, å ställ dä klokerst en kan för framtia, dä går fäll hôriveli männisch, sôm har nô vet i skael. Ja, dä gär te å mä sômma tå djura, sôm itnô vet har.

Men d'ä sômma, sôm ä kloker än di are å te dôm hör sômma tå brukskäran. Te äxämpel når ja va stater unner Björkstafôrs, så hadd vi en förvalter, sôm va så övverhôvvlianste klok, satt vi bruksfôlk ble jämt skamnôm för'n.

Nu vet en hvalls dä ä, når dä ska bli tocka där bolaggsvinst. Dä går te på dä [ 32 ]vis, att en tar så mö arbett ur arbeterskrôttan, sôm står te, å gir så litta lön, sôm kan dras ihopp. Dä sôm da blir övver åttå dä di vell gi för di sakan, arbetran ha gjort, når di drar den minst möjli löna iffrå, å dä förvaltern å kôntorshärran ska ha å unnerhôllinga tå bruke å ann tock där, bolaggsvinsta.

Men nu va dä tocken ve Björkstafôrs, att där ågd bruke ôm mäst hel sockna å allt fôlk, sôm va, så va di född å ôppfödd på brukes mark. Nu tänkt bruksfôrvaltern sôm så — »ôm atte ja slôr tå tjufem ör på löna, så blir dä litt mer pänga, å ifall atte sågran å smean mocker, så sier ja bar, att di kan få flött sin väg, ôm att di int kan li sä i stôga di har tå bruke — å senna får vi se, hvalls di gär», ment'en.

Ja, di ôppstinnér sä fäll e ti, men hvalls dä nu va, så feck di allt gi mässä, för di töckt dä va för ledt te gå iffrå stôga å di tänkt fäll att di skull dra sä fram i all fall. Når en da la tehoppers tjufem ör på hôr kär å hôrt dagsverk för ett år, så ble dä e litta bra bolaggsvinst, dä åg.

[ 33 ]Men fôrvaltern va allt kloker än så. Han satt ôpp e handelsbo, för han sa att vi fôlk skull ha't litt bekvämer, satt vi int behöfd gå så lang väg, når vi skull köp mjöl å kaffi. Han skull bar dra å på löna, sa'n, för hôr gang vi köfft nô. Å så gjord'en ett kuntrakt mä ôss, att vi int skull ha handel på nô ann ställ — den, sôm dä hadd, skull bli ôppsagd, sa'n.

På dä vis feck'en mä en gang mäst hel sockna te köp allt di behöfd i bolaggsboa. Dä ble e ny bolaggsvinst.

Men fôrvaltern va int nöjd ända han. Han satt ôpp prisa mä ett ör mer per skålpunn än di hadd hällers i handelsboan, å på dä vis feck statran å sågran betal mer för sett husbehof mä minner lön än ann fôlk. Dä ble åg e bolaggsvinst.

Ja fôrvaltern hadd fäll allt mang fler sätt te gär bolaggsvinst; å sågran bynnt allt å flött iffrå bruke å far te Amerka. Å når dä le på, så gjord allt bolagge kôllbôtt, fastän att en skull töck, att mä ett tock rejment å tocka go bolaggsvinst skull dä allt gå bra. [ 34 ]Mällerti va int just fôrvaltern nô fatti, når'n flött iffrå Björkstafôrs, men han hadd fäll funn på nôa snudi metod ôt sä — för te gär ny metoder dä va just fôrvalterns sak dä, å en övverhôvvlianste klok kär va'n, dä va int en ve Björkstafôrs, sôm vell nek för dä, fast att di int hadd just nôn fördel t'åt.