Säll är then Man som icke går

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Säll är then Man som icke går
av Ludwig Oeler

ur Göteborgspsalmboken 1650 s. 77–78
Texten bygger på Psaltaren 1. Enligt Lars Högmarcks Psalmopoeographia (1736) är ursprunget den tyska psalmen Wol dem Menschen, der av Ludwig Oeler översatt av Jakob Arrhenius. Nr 22 i 1695 års psalmbok under rubriken "Konung Davids Psalmar" Här ur Göteborgspsalmboken 1650 s. 77–78. På Wikipedia finns en artikel om Säll är den man, som icke går.


SÄll är then Man som icke går/
På the otrognas Bane/
Och i Syndarens Wägh ey står/
Och flyyr Bespottarens Wane/
Vtan hafwer lust til Gudz Lagh/
Och then betrachtar Natt och Dagh/
Thet skal honom wäl gånga.

Han skal wara alt som thet Tråå/
Som står widh Watnet kalla/
Thet sin Frucht i rättan Tijdh bär/
Hwars Löff icke förfalna.
Hwad han gör skal honom wäl gå/
Men then orättwijsa ey få/
Som Stofft skal han förswinna.

Förty the ogudachtige/
Förmå ey Domen draga/
När thet warder them aggande/
Huru the lefwar hafwa/
HErren känner the fromas Wägh/
Men the orättwijsas bedrift/
Skal platt om intet warda.