Sida:Östgötars minne.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
313-328
1633-1634.

Söderköping 45; afsatt 46; rektor i Vimmerby 54; komminister i Kvillinge 56. D. 1668, begr. 135.

Gjorde sig skyldig till försummelser; blef därför af Söderköpings magistrat anklagad och trolligen i följd däraf afsatt.

313. Petrus Laurentii Gripenvald [adl. 1675; förut Greiff]. F. antagl. i Östergötland 1617 15; fad. ryttmästare (tysk). Stud. 33. Häradsskrifvare i Österg. 36; landskammarskrifvare där 40; anstäld i Torstensons fältkansli i Tyskland 42; artilleriskrifvare i Stralsund 43; ränte- och proviantmästare i Greifswald 45, i Göteborg 53; tillika krigskommissarie vid armén mot norska gränsen 57; öfverkommissarie i Bohus län vid arméns inkvartering 75. D. (sköt sig med pistol) i Uddevalla 1676 12.

314. Sveno Magni Metzenius. F. i Vårdsbärg 1616. Stud. 33; fil. doktor 46; prv. 46. Krigspräst 46; kommin. i Grebo o. Värna 48, i Norra Vi och Tirserum 50; pädagog i Sthlm 53; kyrkoherde i Lillkyrka 55. D. 1665.

Mot M. anfördes åtskilliga klagomål af Norra Vi församling, som dock i anledning däraf fick mottaga förmaning af domkapitlet. Han blef kyrkoherde i Lillkyrka med förbehåll att gifta sig med en företrädares, Kruuks, enka, som ock i domkapitlet yrkade därpå, men då M. synes varit ovillig, resolverades, »att han skall från hennes trugh frij declarerat varda, och han gifte sig i Jesu nampn hvar han vill.» H. — M. är stamfader för släkten Metzén.

315. Andreas Nicolai Klase. F. i Björsäter 1612. Stud. 33; prv. 54. Kommin. i Ringarum 43; kyrkoherde där 68. D. 1669.

316. Emundus Magni Cornukindius. F. i Horn 1616. Stud. 33; prv. 37. Kollega i Norrköping 45; kyrkoherde i Lofta och Loftahammar 56. D. 1658.

317. Ericus Henrici. Stud. 1634.

318. Jonas Olavi. Stud. 1634.

319. Israël Olavi. Stud. 1634. Möjl. underfiskal i Kammarkolleg. 40.

O. och en annan landsman, Haqvinus Bång [293], anklagades 1637 inför akad. konsist. af Hr Erich, oeconomus communitatis, »at the brukat skamlig Mun på hans pijgor, för thet iagh spijsar illa then disken the occupera framför andra och taladt hädiske ord om mig.» Studenterna nekade och saken afhöres ej vidare. K.-prot.

320. Magnus Andreæ. Stud. 1634.

321. Andreas Marci Grubb. Stud. 1634. Aktuarie vid Sthlms rådsturätt 57; notarie vid stadens kämnärsrätt 58; prim.-kämnär 63; stadssekreterare i Sthlm 66. D. 1674 6.

322. Gabriel Magni Gadd. F. 1614. Stud. 34; prv. 40. Slottspräd. å Stegeborg 45—51; kyrkoherde i Kristbärg 53. D. 1653.

323. Andreas Simonis Löfgren. F. 1618 2711; fad. landskamrer i Linköping. Stud. 34. Reg.-skrifvare vid Östg. kav.-reg. Bosatt i Landeryd.

324. Ericus Magni. Stud. 1634.

325. Jonas Ingevaldi [Norcopensis]. Stud. 1634; möjl. borgmästare i Torneå 48.

326. Johannes Stenonis Olinus. F. i Viby 1612; fad. bonde. Stud. i Upps. 34, i Åbo 40; prv. 43. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 43; kyrkoherde i Veta och Viby 58; prost 72. D. 1678 19.

327. Andreas Erici Orstenius. Stud. 1634.

328. Joannes Petri Hofvilander [Enebyensis]. F. i Västra Eneby 1603 24; fad. bonde. Stud. 34; prv. 37. Kommin. i Törnevalla 44; kyrkoherde där 56; kontr.-prost 59. D. (»ex apoplexia in suggestu») 1661 222.

Hans son [882] antog namnet Törnevall.

— 26 —