Sida:Östgötars minne.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
952-964
1674.

1674.

952. Sveno Petri Juringius. F. i Askeryd 1656; fad. kyrkoherde [555]. Stud. i Åbo 74, i Upps. 78; prv. 82. Komminister i Höreda o. Mellby 92. D. 1706 84.

Nämnes i Åbo univ:s protokoll 1677 »för gäld och slagsmål.»

953. Johannes Joachimi Vibbeling. Fad. borgmästare i Söderköping.

Hans bror, Joachim, kommissarie i Reduktionskommissionen och tit. landshöfding, blef 1702 adl. Gripenhem, sed. Greiffenheim.

954. Petrus Joannis Ventilius. Fad. trol. J. Petri Vadstenensis, kyrkoherde i Väderstad.

955. Petrus Drysander.

Denne kan möjligen vara son af n:r 47 och alltså bror till n:r 737, men bevis därför saknas.

956. Abrahamus Jonæ Varling. F. i Björsäter 1651; fad. bonde. Prv. 83. Kyrkoherde i Åsbo 83. D. 1717 3.

957. Ericus Erici Ulff. Fad. prost i Svinstad [435]. Prv. 1687. Husprädikant hos frih. Clas Rålamb o. adj. hos sin fader 87. D. på Strömsbro i Svinstad 1694.

U. var en af de tre östgötar, som 1678 anmäldes för akad. konsist. såsom de »snällaste i musiken» och därför borde företrädesvis komma i fråga vid stipendietillsättningar. K.-prot. — Hade 1693 utan lysning låtit viga sig med sin faders tjänstepiga, Kerstin Olofsdotter, med hvilken han inlåtit sig i närmare förhållande; därför suspenderad ett halft år. Nic.

958. Matthias Svenonis Norbergius. F. i Norrköping 1653 192; fad. skräddare. Prv. 80. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 80; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 93. D. 1706 233.

959. Samuel Christophori Frigei [Frigelius]. F. i Sund 1652 253; fed; bonde. Förordn. att förrätta en jordrefningskommission i Lifland 81—85; efter landtmät.-ex. 86 ord. landtmätare i Kopparb. län 87, i Kalmar län 89; afsk. 1717. D. 1726239.

»Sedan han i en orolig tid hade med flere kronones betjenter måst tjena med halfva lönen,» begärde han afsked. Enligt annan uppgift var han då »för skäliga orsaker förbuden att arbeta.» E.

960. Birgerus Andreæ Tollbom. F. i Sya 1653; fad. kronolänsman. D. som stud. 1680 4.

Blef »under en träta, förmodligen af våda,» genomstungen med värja af landsmannen Samuel Ehrenstedt [802] och dog däraf några dagar efter.

961. Petrus Johannis Forelius. F. i Norrköping 1659 203; fad. handelsman. D. som stud. i Uppsala 1675 52.

962. Benedictus Perelius [Berelius]. Fad. bonde i Skedevi. Prv. 1676. Amiral.-prädikant; kyrkoherde i Solna, Upps. stift, 86. D. antagl. 1700.

963. Andreas Olavi Schonberg. F. i Normlösa 1655, döpt 191; fad. bonde. Stud. i Lund 1673. Auskult. i Svea hofr. 83; notarie 85; protonotarie (94); assessor 96. D. i Sthlm 1701 202.

964. Nathanaël Petri Talenus. F. i Vadstena 1652, döpt 24; fad. P.

— 73 —