Sida:Östgötars minne.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
432-444
1645.

konrektor i Norrköping 30; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 57. D. 1676 12.

432. Petrus Nicolai Duréel [adl. 1654; förut Durelius]. F. i Norrköping 1628 101; fad. borgmästare. Stud. 42. Sekreterare i Komm.-kolleg. 54; lagman (landsdomare) i Blekinge 58, i Halland 66; afsk. 78. »Till Grenshammar, Stjärnarp, Löfsundsö o. Alslöf.» D. på Stjärnarp, Hall. län, 1681 281.

433. Johannes Nicolai Enander. F. i Västra Eneby 1623 610; fad. prost. Stud. 42; fil. doktor 52; prv. 57. Rektor i Linköping 53; lektor 54; kontr.-prost i Åkerbo 57; kyrkoh. i Stora Åby o. Ödeshög 59; kontr.-prost 59; kyrkoherde i S:t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 70. D. 1672 97.

Af hans barn blef sonen Johan adl. Enanderhjelm [1040] och sonen Isak adl. Silfverstråle [1121].

434. Petrus Laurentii Vinberg. F. 1624; fad. fogde i Östra Skrukeby. Stud. 42. Fogde, likasom fadern, på Grimstad i Östra Skrukeby.

435. Ericus Erici Ulff. F. i Svinstad 1619; fad. prost [46]. Stud. i Upps. 39, i Åbo 42; prv. 48; fil. doktor i Upps. 49. Komminister i Östra Stenby 48; konrektor i Söderköping 51; kyrkoherde i Svinstad 52; prost 66. D. 1701.

436. Ericus Simonius Löfgren. F. i Sthlm 1625; fad. landskamrer i Linköping. Stud. 42; fil. doktor 52; prv. 58. Lektor i Linköping 56; tillika penit. publ. 60 o. kyrkoh. i Skeda 70; prost 70; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå. 73; kontr.-prost 73. D. 1688 269.

437. Johannes Magni Cytræus. F. 1622; fad. bonde i Östra Eneby. Stud. 42.

Anhöll, frånvarande, hos akad. konsist. 1647 om förlikning med Johan barberaren, hos hvilken han gjort hemgång. Konsist. förklarade sig gärna se, att »the väl förlijkas, dock med »sin rått förbehållen när han igen kommer.» K.-prot.

438. Christiernus Christophori. F. i Eksjö 1623 271; fad. borgmästare Stud. 43; fil. doktor utrikes; prv. 65. Lektor i Linköping 57; kyrkoherde i Kuddby 66, i Söderköping o. Skönbärga 72; prost 72. D. 1701 91.

439. Simon Nicolai Gråsten. F. i Linköping 1619; fad. kopparslagare. Stud. 43; fil. doktor 52; prv. 59. Konrektor i Linköping 52; rektor 54; lektor 59; tillika kyrkoh. i Landeryd 73; kyrkoherde i Kuddby 74; kontr.-prost 85. Riksdagsman 82. D. 1690 225

440. Benedictus Jonæ Vaderus [Vadnerus]. F. 1620; fad. bonde i Hägerstad. Stud. 43.

441. Jacobus Magni Håhl. F. i Rök 1626; fad. kyrkoherde. Stud. 43. Bokhållare; kgl. stallmästare.

442. Laurentius Jonæ Lindebom. F. i Västervik 1622; fad. borgmästare. Stud. i Upps. 43, i Greifswald 50. Borgmästare i Västervik 54; tillika någon tid häradshöfding. Egare af Mörghult i Gladhammar. D. där 1678 28.

443. Nicolaus Elavl Ljung. F. i Ljung 1624; fad. kyrkoherde. Stud. 43.

444. 0lavus Jonæ Källman [Lundelius, Lundius]. F. i Styrestad 1622. Stud. 44—46. »Skaffare på ett skepp 1 år.» Tj:man i Kammarkolleg. 55—58; landskontorist i Åbo 4 år; mantalskommissarie på Åland. Skollärare i Norrköping 80. D. där 1684 2612.

Om K. säges, att han »var i Åbo och däromkring och haft månge vackre tjänster

i 18 år.» Nic.

— 36 —