Sida:Östgötars minne.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
791-804
1663.


791. Daniel Israëlis Rydelius. f. i Linköping 1642 2810; fad. prost [237]. Stud. utrikes; prv. 76. Kyrkoherde i Motala 76, tillika i Vinnerstad 99. d. 1709 1012.

792. Ericus Nicoiai Harlinus. F. i Västra Harg 1639; fad. bonde. Prv. 64. Kommin. i Västervik 68; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 80; prost 91; kontr.-prost 94. D. 1699 612.

Afsattes från kontraktsprostämbetet, samma år han blef nämnd, af biskop Spegel, »som i Veta prästgård fann honom af dryckenskap oanständig.»

793. Petrus Johannis.

794. Petrus Esberni Enman. Fad. E. Cornejus, kyrkoherde i Horn. Lifdrabant.

795. Vendeiius Vendelii Scheibe. F. 164.; fad. kronofogde i Mogata (tysk). Notarius publ. i Norrköping 66—72; kronofogde på Öland.

Nämnes ock »amtman» på Öland. En af hans söner, Henrik, blef tillika med sin svärfader [846] adl. Ridderborg.

796. Olavus Jonæ Linman[ Lyhnman]. F. i Norrköping. Landssekreterare i Österg. län (1678); häradshöfding i Tjust; auditör 88. D. 1694.

797. Nicolaus Samueiis Drysenius. F. i Linköping 164.; fad. prost [200]. Jur. stud. o. disp. 70 »de furtis». Antagl. tjänsteman i Sthlm. D. där 1682 96 begr. i Söderköping 186.


1663.

798. Ericus Sunonis Duræus. F. i Vinnerstad 1641 44; fad. kyrkoherde [213]. Fil. doktor utrikes 74; prv. 81. Lektor i Linköping 74; tillika kyrkoh. i Landeryd 86; kyrkoherde i Kuddby 92; kontr.-prost 92. Riksdagsman 82. D. 1717 132.

Om hans lefverne och förtjänster se företalet af J. H. Lidén till den af D. författade dagbok öfver riksdagen 1682, hvartill originalet finnes i Linköpings bibliotek.

799. Joannes Andreæ Kylander. F. i Lommaryd 1643; fad. kyrkoherde. Stud. i Åbo 62, i Uppsala 63 o. 67; prv. 68. Krigspräst; kommin. Lommaryd o. Bälaryd 72; kyrkoherde där 80. D. 1684 315.

800. Enochus Petri Vadstenius. Bror till n:r 681. Notarie; sekreterare i Göteborg. D. där.

801. Olavus Olavi Rosvall [Vallius, Rosenvallius]. F. i Vimmerby 1644. Mönsterskrifvare vid Kalmar reg. 66. D. i Vimmerby 1695. 78.

802. Samuel Arvidi Ehrenstedt [adl. 1689; förut Rydelius]. F. i Västervik 1655 167; fad. prost [416]. Häradshöfding i Lister o. Bräkne, Blek. län, 83; hofkamrer hos drottn. Ulrika Eleonora d. ä. 86; sekreterare i Kommerskolleg. 97; assessor 1710; afsk. D. i Sthlm 1717 2010.

R. begick 1680 dräp å landsmannen B. Töllbom [960], för hvilket brott han blef dömd till döden, men rymde ur riket; fick samma år nåd vid drottn. Ulrika Eleonoras kröning.

803. Nicolaus Danielis Söderling [Hall]. F. i Söderköping. Fil. doktor 76; prv. 79. Kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 80. D. 1688, begr. 318.

804. Samuel Haqvini Molinus. F. i Eksjö 1642 174; fad. kyrkoherde [123].

Prv. 72. Komminister i Löt 72. D. 1685 181.

— 61 —