Sida:Östgötars minne.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
975-989
1675.


975. Johannes Johannis Arendt. Fad. prost i Törnevalla [511]. Kanslist i Reduktionskommissionen; registrator; notarie.

Kom »minorennis» till Uppsala. — Sökte rådmanstjänst på 1690-talet.

976. Segert Hörner. F. i Sthlm 1662; fad. rådman [520]. Registrator vid ämbetsverk i Sthlm. D. 1693 7.

977. Samuel Adlerberg [adl. 1684; förut Svebilius]. F. i Kalmar 1660 39; fad. Olavus Svebilius, ärkebiskop. Assessor i Göta hofr. 86. Egare af Åkerstad i Skeda, Biskopsbärga i Allhelgona; Siggesta o. Ströpsta, Sthlms län, samt Werder i Estland. D. i Jönköping 1709 102.

Stamfader för den ryska grenen af ännu fortlefvande ätten Adlerberg.

978. Georg Adlerberg [adl. 1684; förut Svebilius]. F. i Kalmar 1662 61; fad. Olavus Svebilius, ärkebiskop. Kornett vid Östg. kav.-reg. 85, vid Lifreg. till häst 91; löjtn. 93; ryttm. 1700; major 05. Egare af Uttersbärg, Västm. län. D. i Sachsen 1706 2612.

A. deltog i kon. Carl XII:s fälttåg och uppgifves blifvit under kriget dödsskjuten.

979. Jonas Hörner. F. i Sthlm 1663, döpt 1012; fad. rådman [520]. D. trol. före 1686.

Enligt en del källskrifter skulle ofvanstående antagit namnet Baumgardt el. Bomgardt och blifvit kirurg.

980. Gudmundus Georgii Bernegau. F. i Norrköping 1655, döpt 241; fad. guldsmed. Borgare o. rådman i Kalmar.

För vexation å novitien Johannes Gistadius [1111] dömdes B. 1681 af akad. konsist, till »publique relegation i 2 åhr,» men G., som kallat B. »skiälm och andre öknampn,» fick gå i »prubban» i 4 dygn. K.-prot. — Af B:s bröder blef den ene adl. Gripenstedt och den andre adl. Gripenborg.

981. Laurentius Petri Hjort. F. i Linköping 1651; fad. kyrkoherde i Tuna. Prv. 81. Kyrkoherde i Västra Harg 96. D. 1714 261.

982. Bartholdus Laurentii Kuse [Kuus]. F. 1654; fad. fogde i Tuna. Prv. 88. Kyrkoherde i Torpa 88. D. 1696 194.

»Uppfostrade sina många styfbarn, hvaribland sex Torpadier och en Reftelius, dem han underhöll vid skolor och akademier.» R.

983. Olavus Benedicti Thunman. F. i Tuna; fad. bonde. Prv. 1685. Komminister i Mogata o. Borrum 85. D. 1697.

984. Laurentius Erici Kjörling. Fad. bonde i Vårdnäs. D. antagl. som stud. i Sthlm 1678 1312.

985. Laurentius Lundbom [Lundberg]. Tydl. bror till nästföljande.

986. Matthias Lundbom [Lundberg]. Auskult. i Svea hofr. 1687; kanslist 95.

987. Johannes Erici Schening. F. trol. i Styra; fad. borgmästare i Skeninge. Prv. 1677. Pastorsadjunkt hos brodern [875] o. skollärare i Ängsö, Västerås stift. Bosatt i torpet Ryssbo dår. D. 1679.

988. Matthias Benedicti Ekelund. F. i Eksjö 1658, döpt 3010; fad. borgmästare. Fil. doktor 85; prv. Krigspräst; kyrkoherde i Åsum o. Skepparslöf, Lunds stift, 87. D. 1693 54.

989. Jonas Laurentii Volnander. F. trol. i Vårdnäs. Prv. 1683. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 84; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 1702. D. 1703 4.

Öfversten ville 1699 ha annan krigspräst i V:s ställe, enär denne var »gammal och otjenlig til fatiguer.» Nic.

— 75 —