Sida:Östgötars minne.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1105-1116
1680.

fad. prost [425]. E. o. notarie i Svea hofr.; v. häradshöfding o. tf. domhafvande i Östergötland. O. 168..

Afled sedan han efter förordnande hållit blott ett enda ting.

1105. Paulus Nicolai Ekerman. F. i Eksjö 1664 216; fad. råd- o. handelsman. Fil. kand.; prv. 94. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 94; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 98; kontr.-prost 1717. D. 1731 85.

1106. Zacharias Johannis Ståhl. F. i Eksjö 1662, döpt 193; fad. handlande. Fil. doktor i Wittenberg 91; prv. 97. Konrektor i Linköping 93; rektor 94; lektor 95; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 98; prost 98. D. 1720 63.

1107. Petrus Johannis Boijs [Böös]. F. i Mörlunda 1656 311; fad. fältväbel. Prv. 86. Komminister i Repplinge o. Högsrum, Kalmar stift, 89. D. i pästen 1711, begr. 61.

»Var citerad i Consistorium för otidigheter emot sin kyrkoherde och hans hustru».

1108. Olavus Erici Rinman. F. i Rinna 1660 9; fad. kyrkoherde i Herrestad. Prv. 89. Komminister i Herrestad o. Källstad 89. D. 1735 11.

R. och en hop andre landsmän angåfvos inför akad. konsist. 1681 »at hafwa förleden Olofzmässa druckit twenne dagar å slag och tumultuerat med en Trumpetare. IiafTt wärjorne ute och slagitz uppe hos Carl KijlstrÖim, en värdshusvärd. Fick böta 12 daler s:mt, sitta 4 dagar i proban och mista värjan. De öfriga kommo lindrigare ifrån saken. K.-prot.

1109. Raphaël Ragvaldi Steuckman. Fad. kyrkoherde i Ekeby [631]. Soldat; korpral. D. i Polen.

S., som deltagit i tumultet hos Kijlström (se näst föreg.) ådömdes samma straff som Rinman, men fick behålla värjan.

1110. Adam Væfver. Prv. 1692. Kyrkoherde i Kullerstad 93. D. 1694 6.

1111. Johannes Johannis Gistadius. F. i Ödeshög 1656; fad. kyrkoherde i Trehörna [369]. Prv. 86. Komminister i Maria förs. i Sthlm 88; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 1701. D. 1706 228.

Angående hans klammeri med landsmannen Bernegau [980] se denne.

1112. Gideon Ragvaldi Steuckman. Fad. kyrkoherde i Ekeby [631]. Fältväbel vid Östg. inf.-reg.; fänrik. D. i Polen 1703.

Då S. 1681 för en förseelse skulle inmanas i akad. arresten, »hade han gömdt sig i en kisto» och bekände sedan, att brodern »undstack honom på det wijset.» K.-prot.

1113. Sveno Joannis Engius. F. i Skeda 1651; fad. bonde. Prv. 88. Kommin. i Ringarum 88; kyrkoherde där 1704. D. 1722 295.

1114. Samuel Erici Älf. F. i Vårdnäs 1658 fad. komminister [518]. Fil. kand. 91; prv. 96. Rektor i Norrköping 92; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 96; prost. D. 1722 3112.

1115. Benedictus Henrici Schening. F. i Skeninge 1656 511; fad. klockare. Auskult. i Svea hofr. 90; kanslist 90; e. o. notarie 92; notarie 1701; rådman i Sthlm 10. D. där 1727 10.

1116. Andreas Vibjörnson [Viberni, Högvall]. F. i Högby 1658 79; fad. prost [355]. Fil. doktor 91; stud. utrikes 92—96; prv. 1702. Lektor i Linköping 1696; tillika kyrkoh. i Slaka 1702; förste teol. lektor 14; kyrkoherde i Vreta kloster 22; kontr.-prost i Norra Tjust 17, i Gullbärg o. Bobärg 22. D. 1733 285.

»Han var en grundlärd man, snäll uti de lärde språken och i synnerhet mästare i det Latinske.» Bland hans skrifter märkes: »Homo aulicus» (mskr.), en år 1692 slutad latinsk öfversättning af Balth. Gracians L'homme de cour. Br.

— 84 —