Sida:Östgötars minne.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
510 — 524
1648.

och skoltjänst.» Af Konungen återfick han dock sedermera det förra samt löfte om befordran. H.

510. Petrus Jonæ Fondius [Frondius?].

511. Johannes Johannis Arendt. F. i Västra Husby 1628 65; fad. kyrkoherde [45]. Prv. 55. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. under polska kriget; kyrkoherde i Törnevalla 62; prost 66. D. 1690 193.

512. Samuel Canuti Vickman [Neokylander]. F. i Vikingstad 1631; fad. kyrkoherde [103]. D. som stud. i Uppsala 1650.

513. Nicolaus Jonæ Tunander. F. i Västervik 1625; fad. rektor. Stud. i Åbo, sed. utrikes 58; fil. doktor; teol. doktor. Professor i Åbo o. kyrkoherde i Lundo 68. D. i Åbo 1679 242.

»Såsom handledare för några unga ädlingar gjorde han en sexårig resa genom Tyskland, Frankrike och Italien, därunder han i synnerhet studerade den bibliska filologien. — En berömlig och för studerande ungdomen fast omistelig man.» Str.

514. Johannes Hemmingi Regnér [Regnerus]. F. 1624; fad. H. Stenius kyrkoherde i Regna. Fil. doktor utrikes. Konrektor i Söderköping 58. D 1660 283.

Fick studiehjälp af Bobärgs härad 1651.

515. Henricus Jonæ Norcopensis. F. i Norrköping 1626; fad. handlande. D. som stud. i Norrköping 1658 13.

516. Jonas Claudii Rising [Risingius]. F. i Risinge 1630; fad. prost [12]. Auditor i Svea hofr. 54; »skeppslöjtnant vid holmen»; stadssekreterare i Göteborg 65; notarius publikus där; rådsförvant 75; rådman (»rådsherre») 77.

Kallas ock Johan Classon Rising d. y. och var halfbror till n:r 116, 243 och 410. - År 1684 visste man ej i Göteborg, »hvar han sig i några år uppehållit.»

517. Ericus Nicolai Cnattingius [Vesterlös]. F. i Västerlösa 1625 2312; fad. kyrkoherde [54]. Bonde i Hanorp i Klockrike. D. 1654, begr. »vid pingst.»

518. Ericus Andreæ Älf. F. i Älfvestad 1625 1712; fad. bonde. Prv. 52. Komminister i Vårdnäs 69; afsk. 88; v. pastor 78. D. 1693 43

»Kullföll på gården» och dog plötsligt.

519. Haraldus Magni Palm. F. 1628. Prv. 54. Kommin. i Vireda o. Haurida 54; kyrkoherde där 67. D. 1688 63.

520. Joel Jonæ Hörner [Gyræus, Hvarf]. F. i Hvarf 1627 98; fad. kyrkoherde [90]. Kanslist i Kommerskolleg.; stadskassör i Sthlm; rådman 78. Husegare i Sthlm; egare af Älfsala, Sthlms län. D. i Sthlm 1683 8.

521. Johannes Gabrielis Rising.

I nationsmatrikeln står denne upptagen under namnet »Johannes Gabrielis L. R.», medan en del andra källskrifter kallar honom »Ryssing.» Antagligen är han den Hans Rising, som i Risinge nämnes skogslöjtnant och som dog där 1707. Bj. säger dock: »obiit in militia.»

522. Jonas Olavi Planck. F. i Norrköping 1628; fad. handlande. Kämn.-notarie i Norrköping 58; not. publ. 61; rådman o. kämn.-präses 63; afsk. 67; tit. häradshöfding; borgmästare i Enköping 75. D. där 1682.

523. Henricus Johannis Axehjelm. F. i Åbo 1641 103; fad. präsident [185]. D. som stud. 1653 2811.

524. Petrus Andreæ Rymonius. F. i Gammalkil 1626; fad. prost [108]. Prv. 51. Komminister i Hof o. Appuna 52. D. 1669 242.

— 42 —