Sida:Östgötars minne.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1266-1278
1688.


1266. Haqvinus Algothi Boberg. F. i Kuddby 1661 1512; fad. bonde. Kollega i Norrköping 93. D., själfm., i Kuddby 1693 115.

Fick några gånger 1687—89 ven. conc. »för sin skicklighets skull.» Nic. — »Se ipsum strangulavit.»

1267. Johannes Nicolai Scherinus. Fad. komminister i Kaga. D. som stud. i Uppsala 1688.

1268. Petrus Petri Vigius. F. i Västervik 1664, döpt 1910; fad. skomakare. Prv. 94. Reg.-präd. vid Smål. inf.-reg. 95; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 1704. D. 1712 177.

1269. Samuel Svenonis Mörtling. F. i Vårdsbärg 1664 183; fad. bonde. Prv. 90. Kommin. i Törnevalla 91; kyrkoherde i Östra Skrukeby 1702. D. i Vikingstad 1724 143.

1270. Christophorus Johannis Alinus. F. i Bredestad 1665; fad. kyrkoherde [488]. Skeppsskrifvare vid Amiralitetet i Karlskrona. D. i Östergötland.

Om honom står antecknadt, att han var »summus mathematicus.»

1271. Johannes Castensson Kropp. F. i Västervik 1665 9; fad. köpman. Prv. 90. Apolog. i Norrköping 90; kommin. i S:t Johannes 91; kyrkoherde i Furingstad 1706. D. 1724 1912.

Anklagades 1722, »för det han uti ett skriftermål förbannat communicanterna, intet absolverat dem och dock dem alla communicerat.» H.

1272. Nathanaël Andreæ Gelsenius. F. i Gärdserum 1667 87; fad. kyrkoherde. Prv. 93. Kommin. i Tryserum 96; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 1708. D. 1725 2812.

1273. Nicolaus Danielis Vigius. Fad. kyrkoherde i Drothem. Inspektor el. frälsefogde i Uppland.

V. blef kanske sedermera jägmästare på Gotland och dog 1726.

1688.

1274. Magnus Nicolai Duværus. F. i Simonstorp; fad. komminister. Kollega i Linköping 96; rektor i Eksjö 1700. D. 1705 92.

1275. Andreas Petri Pihl. F. i Linköping 1668. D., drunkn. i närheten af Sthlm, antagl. som stud.

1276. Andreas Isaci Parmand [adl. 1698; förut Parmander]. Fad. krigsråd, bror till n:r 570. Löjtnant vid Fortifikationen. D. i Göteborg 1713.

1277. Bernhard Nicolai Cederholm [adl. 1714 med bibeh. namn], f. i Sthlm 1678 245; fad. sjötullsinspektor. E. kanslist i Just.-rev. 99; ambassadsekret. till Berlin 1704; kanslist vid Inrikes-exped. 06; registrator vid Lifländska exped. 10; sekreterare vid Handelsexped. 14; lagman i Vadstena län 18; i Värmland 19; led. i Lagkommissionen 26; rev.-sekreterare 33; just.-kanslär 39; präsident i Göta hofr. 41. Egare af Grimstad i Östra Skrukeby o. Frö i Lillkyrka. D. på Grimstad 1750 188.

Under sin tjänstgöring i kansliet var han beordrad till Konungen, som låg i Turkiet, och kom därför att vara med i kalabaliken i Bender samt Konungen följaktig till Demotika. Hade mycken del i författandet af 1734 års lag.

1278. Israël Laurentii Vangel. F. i Å 1669; fad. kyrkoherde [684]. Prv. 1712. Kollega i Vadstena 1696, i Norrköping 1704; tillika hosp.-präd. 07;

kyrkoherde i Å 14. D. 1736 62.

— 96 —