Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1279-1292
1688.


1279. Johannes Christierni Norström. F. i Linköping 1674, döpt 283; fad. prost [814]. Fil. doktor 1700; prv. 09. Konsist-notarie i Linköping 03; rektor där 04; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsf. 10; prost 10. D. 1730 210.

N. anhöll hos akad. konsist. våren 1700 att få på samtliga studenters vägnar genom en oration betyga sin underd. tacksägelse, »för det H. K. Maj:t hafwer förskonat dem för contributionens erläggande», hvilket bonom beviljades. Kontributionen ut togs dock på hösten samma år.

1280. Johannes Laurentii Kinberg. F. antagl. 1677; fad. rådman i Linköping [se 676]. Bokhållare i Enkedrottningens revisionskontor; borgmästare i Vadstena 1718-23, i Linköping 29. D. 1743 236.

1281. Andreas Laurentii Kinberg. F. 167.; fad. rådman i Linköping. Soldat. D. i Holland el. Belgien.

För vexation å novitier dömdes K. och landsmannen Gladstrand [1076] af akad. konsist. 1689 »att plichta med carcere 4 dagar.» K.-prot.

1282. Andreas Matthiæ Zetterstedt [Zettersten]. F. omkr. 1660; fad. bonde i Kuddby. Bokhållare vid Holmens mässingsbruk i Norrköping 96; förvaltare där 1711; afsk. 33. D. 1733.

Förlorade all sin egendom 1719 vid ryssarnes härjning. Fick vid afskedet från befattningen för sin långa och redliga tjänst behålla lönen till sin död, som dock snart inträffade. Ö.

1283. Olavus Jacobi Litzing. F. i Hällestad 1669 3. Prv. 96. Kommin. i Horn o. Hycklinge 97; kyrkoherde i Hult o. Edshult 1710. D. 1732 191.

1284. Petrus Canuti Rosinius. F. i Flisby 1664 1712; fad. C. Kindius, komminister. Fil. kand.; prv. 1703. Konrektor i Linköping 1700; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 03; prost 29. D. 1734 214.

»En saktmodig man af grundliga studier.» Nic.

1285. Nicolaus Laurentii Aquilin. F. i Vånga; fad. bärgsman. Prv. 1694. Komminister i Vreta kloster 95. D. 1715 l84.

1286. Johannes Laurentii Glanstrand. F. i Vånga; fad. bärgsman. Prv. 1695. Komminister i Tjällmo 95. D. 1704 13.

1287. Martinus Jonæ Bangelius. F. i Gårdeby 1666, döpt 1512; fad. snickare. Stud. i Åbo 95; prv. 97. Leg.-präd. i London 98; e. o. hofprädikant 99; kyrkoherde i Gistad 1702. D. 1730 161.

1288. Gudmundus Petri Brusin [Brusenius]. Rådman i Söderköping.

1289. Magnus Olavi Lehnberg. F. i Flistad 1665; fad. bonde. Prv. 1701. Kollega i Linköping 1695; apolog. 99; bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 1701; reg.-pastor 03; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 05; prost 20. D. 1735 2011.

Bivistade som regementspräst kriget i Polen.

1290. Johan Bergenstjerna [adl. 1717; förut Berg o. Frondberg]. F. i Linköping 1668 274: fad. arrendator (farfad. tyrolare). Auskult. i Bärgskolleg. 99; v. notarie 1702; notarie 07; adv.-fiskal 08; sekreterare 13; assessor 20; bärgsråd 31; afsk. 47. D. på Vretabärg i Södertörn 1748 13.

1291. Emanuel Gregorii Kurman [Kretz]. F. i Nykil 1666 312; fad. landtbrukare o. ryttare [619]. Auskult. i Svea hofr. 92; inspektor vid Myntverket. D., drunkn., vid Bo nära Sthlm 1707 122.

»Obiit in aquis cum uxore.» Bj.

1292. Laurentius Vendelli Scheibe. F. antagl. i Norrköping; fad. kronofogde [795]. Lifdrabant. D. i Arboga 1695.

— 97 —
Östgötars Minne.7