Sida:Östgötars minne.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
483-496
1647.


483. Petrus Sunonis Tingstadius. F. i Tingstad 1627; fad. kyrkoherde i Skällvik. Prv. 55. Komminister i Loftahammar 58. D. 1668 16.

484. Samuel Nicolai Verelius. F. 1628 44; fad. kyrkoherde i Ingatorp. Fil. doktor utrikes. Lektor i Linköping 61. D. där 1675 303.

485. Petrus Andreas Appelman [adl. 1656 med bibeh. namn]. F. 1622 21; fad. proviantmästare i Hagebyhöga. Sekreterare hos drottn. Kristina; generaldirektör öfver Drottningens domäner i Pommern 64; generalguvernör på Ösel 64. D. 1705.

Kallade sig en tid, då han var student, Hagiomeligartanus, sedan Melengart och slutligen Appelman. — Som ung, då han var informator hos riksrådet Schering Rosenhane, förlorade han sig i hemlighet med dennes syster, men blef därför af hennes broder mycket förföljd och slutligen 1650 insatt i häkte, hvarifrån han dock snart flydde och gjorde vidlyftiga utrikes resor. »Var väl studerad.» Nic.


1647.

486. Hemmingus Laurentii Norcopensis. stud. 1644.

I ett par källskrifter står han upptagen med förnamnet Herman.

487. Johannes Jonæ Laurenius. F. i S:t Lars 1624; fad. bonde. Prv. 52. Kyrkoherde i Vallerstad och Järstad 54; prost D. 1672 35.

488. Johannes Christophori Alinus. F. i Sjögestad 1624; fad. bonde. Prv. 50. Kommin. i Askeryd o. Bredestad 50; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 70. Susp. flere ggr; afsatt 73; restit. 74. D. 1696.

Anklagades för åtskilliga ämbetsfel, för slagsmål, för ohöfviskhet bland kvinfolk m. m.

489. Martinus Erici Torpensis. F. 1623; fad. bonde i Torpa. D. som stud. i Uppsala 1649.

490. Johannes Olavi Bjugg. Civilnotarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 1652; prim.-kämnär vid stadens kämnärsrätt 66; rådman i Sthlm 70; afsk. 77. D. 1680 9.

491. Petrus Johannis Vichman. F. i Kuddby 1628; fad. bonde. D., drunkn. i Söderköpingsån, antagl. som stud.

492. Magnus Petri Sundius. F; i Sund 1625; fad. P. Rivius, kyrkoherde. Prv. 56. Kommin. i Asby 60; kyrkoherde där 67; kontr.-prost 90. D. 1697 231.

Stamfader för ätterna Segerheim, adl. 1772 och 99, samt Sundius och Sundin.

493. Laurentius Johannis Gallerius. F. i Västra Ryd 1626; fad. bonde. Prv. 50. Kommin. i Västra Ryd o. Svinhult 61; kyrkoherde där 69. D. 1683 188.

494. Benedictus Haqvini Schekta. F. 1625. Prv. 51. Kyrkoherde i Östra Skrukeby 55; afsatt 56; restit. 57. D. 1693 225.

Anklagades för fylleri, våldsamhet mot sin hustru och lasteligt tal om biskopen: blef därför afsatt, men återfick sedan på församlingens förbön tjänsten.

495. Nicolaus Petri Kling [Lothigius, Klingius]. F. i Löt 1628; fad. P. Nicolai Vexionensis, kyrkoherde. Prv. 52. Kollega i Söderköping 52; kyrkoherde i Dagsbärg 66. D. 1691.

496. Johannes Petri von Franck [adl. 1682; förut Franck]. F. i Kvillinge 1633; fad. kyrkoherde [17]. Pikenerare vid Karl Gust. Wrangels reg. 65; underofficer 68; volontär vid Königsmarcks reg. 71; korpral till häst 71; kvartermästare 72; kornett 74; löjtn. där 75, vid Nylands o. Tavastehus reg. till häst 77; ryttmästare. D. efter 1700.

F. kämpade under prinsen af Condé i slaget vid Séneffe 1674 och visade därunder

— 40 —