Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1293—1308
1689.


1293. Petrus Olavi Landelius. F. 1667, döpt 244; fad. komminister i Östra Ny. D. som stud. i Uppsala 1689.

1294. Carolus Rivelius. D., trol. som stud., i Sthlm.

1295. Petrus Törngren. F. 1669 1512. Prv. 1702. Komminister i Säterbo, Västerås stift, 06. D. 1715 83

»Förtjente såsom berömlig präst en bättre lägenhet.» M.

1296. Andreas Ingevaldi Aurelius. F. i Kaga 1664; fad. bonde. Prv. 99. Kommin. i Nykil 1701; prädikant o. syssloman vid Linköpings hospital 18; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 30. D. 1740 215.

1297. Benedictus Caroli Gelinius.

1298. Samuel Haqvini Hierstadius. F. i Stora Åby 1671 15; fad. kyrkoherde [711]. Prv. 1700. Kollega i Linköping 1697; kyrkoherde i Västra Tollstad 1704. D. 1736 143

1299. Daniel Benedicti Mollerus. F. i Rappestad 1673 144 fad. prost. Auskult. i Sthlm; kronofogde i Uppland. »Reste ur riket.» d. 1731.

1300. Haqvinus Petri Elfving. F. i Strå 1663 53; fad. bonde. Prv. 95. Kommin. i Vimmerby 97; hosp.-präd. i Vadstena 99; kyrkoherde i Frödinge 1712. D. 1732 241

1301. Johannes Andreæ Togelius. Prv. 1684. Komminister i Hult o. Edshult 91; »emeritus» 1723. D. i Kråkshult, Jönk. län, 1727 97.

Samtidigt med ofvanstående lefde Johannes Theodori Togelius, som blef student i Åbo 1680 och sedermera kollega i Norrköping. Huruvida denne eller n:r 1301 bör här upptagas, är ganska osäkert, enär i en del källskrifter står »Andreæ», i andra »Theodori».


1689.

1302. Sveno Erici Ekelöf. F. i Eksjö 1666, döpt 171; fad. grytgjutare. Konsist.-aman. i Linköping 1702; rektor i Söderköping 03. D. 1721 3112.

1303. Andreas Johannis Phallén [Phallenius]. F. i Hof 1668; fad. kyrkoherde. Prv. 1709. Musikdirektör (»dir. mus. et cantus») i Linköping 1693; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 1709. D. 1713 123.

1304. Laurentius Magni Göthe. F. i Vadstena 1670 135; fad. råd-o. handelsman. Fogdeskrifvare på Vikbolandet; häradsskrifvare i Gullbärg, Bobärg, Vifolka o. Valkebo 97; kronofogde där 1705; prov.-tullinspektor i Linköping 20. D. 1738 137.

1305 Johannes Svenonis Ekedahl. F. i Eksjö landsf. 1672, döpt 243; fad. bonde. Stud. i Dorpat 91; fil. doktor trol. där. Akad.-adjunkt i Dorpat; kyrkoherde i Estland.

1306. Magnus Petri Vistelius. F. i Vist 1669; fad. bonde. Prv. 97. Kommin. i Vist 97, i S:t Lars 1711; kyrkoherde i Rystad 18. D. 1726 232.

1307. Laurentius Erici Finke [Stjernstedt]. F. trol. i Bjälbo 1669; fad. hosp.-rättare. Advokat, möjl. sedan soldat. D. i Polen 1702.

Blef 1698 för rättegångsmissbruk dömd till fjorton dagars fängelse samt att återtaga sitt förra namn, Finke, emedan Stjernstedt var ett adelsnamn. A.

1308. Laurentius Laurentii Törner. f. i Skeninge 1670, döpt 510; fad. rådman. Stadsnotarie i Skeninge; rådman där. D. i pästen i Skeninge 1710 308.


— 98 —