Sida:Östgötars minne.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
700-713
1659.


700. Isacus Petri Vulff. F. i Vadstena.

Är tydligen broder till n:r 725.

701. Israël Zachariæ Torpadius. F. i Torpa 1638; fad. kyrkoherde. Prv. 68. Kyrkoherde i Torpa 72. D. 1684 2012.

702. Andreas Elavi Rozelius. F. i Torpa 1635; fad. bonde Prv. 63. Kollega i Linköping 60; kommin. i Västra Eneby o. Kisa 65; kyrkoherde i Gistad 74. D. 1681 164.

703. Andreas Johannis Hellman. F. i Mogata 1634; fad. bonde. Prv. 67. Kollega i Linköping 66; kommin. i Skällvik o. S:t Anna 67; kyrkoherde i Ringarum 71. D. 1702 26.

704. Johannes Petri Sudercopensis.

705. Johannes Laurentii Nohianvähr [adl. 1682; förut Nordanväder]. F. i Skeninge 1635; fad. ryttmästare. Auskult i Svea hofr.; adv.-fiskal i Bärgskolleg. 74; sekreterare 78; assessor 83; lagman i Närike 90. Egare af Villingsbärgs (Funckhammars) bruk, Örebro län. D. i Sthlm 1707 3.


1659.

706. Matthias Matthiæ Norcopensis. Kassör (stadskassör?) i Norrköping.

707. Ericus Erici Retzius. F. i Gladhammar 1635, döpt 2311; fad. kyrkoherde [157].

Nämnes »kollega», men var det ej; möjligen någon tid vikarierande. Må hända tidigt död.

708. Christophorus Haquini Littorén [Littoréus, Lithman].

709. Johannes Laurentii Nigrelius [Regnerus, Nigræus]. F. i Regna omkr. 1625; fad. fogde. Hofmästare hos frih. Erik o. Herman Fleming, trol. i Finland; handsekreterare hos landshöfdingen i Viborg; kronobefalln.-man i Viborgs län; mantalskommissarie. Bosatt slutl. å Ivanala gård i Viborgs s:n. D. 1699.

710. Canutus Jonæ Orelius. F. i Östra Ryd 1630; fad. bonde. Prv. 63. Kommin. i Landeryd 63; kyrkoherde i Tåby 72. D. 1710 291.

711. Haqvinus Nicolai Hierstadius [Hierling]. F. i Järstad; fad. bonde. Prv. 1663. Kommin. i Stora Åby 67; v. pastor i Västra Tollstad 70; kyrkoherde där 76. D. 1686 912.

Han är stamfader för ännu lefvande släkten Hjertstedt.

712. Samuel Johannis Göthe [adl. 1698; förut Eosander]. F. i Åsbo 1637; fad. prost. Handsekreterare hos svenske residenten i Moskva 65; leg.-sekreterare i Moskva till 70; rysk translator 70; åter leg.-sekret. till Ryssland 71; referend.-sekreterare för ryska ärenden i Kgl. kansliet 77; envoyé i Ryssland 80; rådman i Sthlm 81; assessor i Svea hofr. 93. Egare till »Österby.» D. i Sthlm 1712 83.

Fick 1664 efter idkade studier konung Carl XI:s stipendium att »lära ryska språket samt att göra sig kunnig om ryska folkslagets affärer och handlingar.» Synes varit en skicklig och i många värf använd ämbetsman. Jämte två andre var han e. o. ambassadör till Ryssland 1699, »då han utstod många förtretligheten» Se vidare Biogr. lex.

713. Andreas Svenonis Schorelius. F. 1631. Prv. 61. Pastorsadjunkt i Sund 61. D. där 1668.

»Debilis vixit»; var lam och ofärdig.

— 55 —