Sida:Östgötars minne.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1696—1706
1709.

borgerskapet. Hade ock »then förmohn och glädjen at Staden under hans tid vunnit sin största prydnad och fagersta utseende.» Siv.

1696. Anders Berzeiin. F. i Rystad (Näsby) 1684 145; fad. Per, bonde. Prv. 1712. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 13; kyrkoherde där 20; prost 53. D. 1762 2410.

1697. Anders Classon. F. i Västervik 1687, döpt 2310; fad. köpman. Prv. 1712. Komminister i Väderstad o. Harstad 13; afsk. 53. D. på Vadstena hospital 1753 2711.

»Begärde test. acad. 1709, hvari blef infördt, att han var gift. Hade varit i flock och farnöte, när gymnasisten Chryselius 1706 blef ihjälslagen, och dömdes att betala hälften af vådaboten samt undergå kyrkoplikt. Konsistorium ansåg därför betänkligt att låta honom blifva präst, huru snäll han än var,» och understälde frågan K. M:s pröfning. Genom bref till konsistorium 1712 resolverade »de till justitiens administrering förordnade och befullmäktige råd,» att som studenten A. C. allaredan för ofvannämnda sitt brott pliktat, »må han, utan att den saken vidare skall ligga honom i vägen, blifva till präst ordinerad, om han eljes till ett så viktigt ämbetes förrättning pröfvas skicklig.» Nic. — Tog afsked, sedan han i flere år lefvat i fylleri och oenighet med sin hustru, och inlöstes på Vadstena hospital, där han dock inom kort slutade sina dagar. — Hans barn kallade sig Vestrell.

1698. Hartvig Losch. F. i Västervik 1688 274; fad. Johan, kommissarie. Auskult. i Göta hofr.; hofr.-kommissarie; likvid.-kommissarie i Västervik; rådman där 1725. D. 1731 12, begr. 32 161.

1699. Per Bergenström [Bergström]. F. i Tveta 1687 77; fad. Erik, häradsskrifvare. Brottmålsnotarie vid Sthlms norra kämnärsrätt 1717; civilnotarie 27; prim.-kämnär vid nordvästra kämn.-rätten 35, vid stadens kämn.-rätt 47; tit. rådman 53; afsk. 59. D. i Sthlm 1767 13.

1700. Olof Rosvall. F. i Vimmerby landsf. 1688 2412; fad. mönsterskrifvare [801]. Prv. 1716. Bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 18; reg.-pastor 24; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 26. D. 1758 226.

1701. Nils Rosvall. F. i Vimmerby 1691 105; fad. mönsterskrifvare [801]. Tingsnotarie i Österg.; v. häradshöfding. Bosatt på Degerhof i Skällvik. D. 1729 82.

1702. Anders Cudelius. F. i Kuddby 1685; fad. Måns, skomakare. Prv. 1717. Kollega i Norrköping 13—22; s. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Ny. D. på Starrmyra där 1734 1811.

1703. Anders Regnér. Fad. L. Regnerus, kyrkoherde i Regna. Sergeant vid Dalreg.; fältvåbel; löjtnant. D. i Vadstena omkr. 1715.

»Fick båda benen afskjutna i slaget vid Helsingborg 1710 och dog några år därefter på Vadstena krigsmanshus.»

1704. Nils Aschanius. F. i Rogslösa 1687, döpt 3112; fad. kyrkoherde [855]. Prv. 1712. Komminister i Rappestad o. Sjögestad 12, i Rök o. Heda 12. Egare af hemman i Åsbärga, Herrestad, o. i Sund, Fifvelstad. D. 1731 176.

A. säges varit en god präst.

1705. Jöns Aschanius. F. i Rogslösa 1690, döpt 304; fad. kyrkoherde [855]. Korpral vid Östg. kav.-reg. 1710; kvartermästare 17; afsk. 22. Bosatt på Sjökumla i Västra Stenby, sed. i Hvarf. D. där 1743 245.

1706. Per Reimers [Remmertz]. F. i Norrköping 1699 215; fad. Anders, handlande. Handlande i Sthlm, sed. i Norrköping; tillika faktor vid buldansfabrik där. Landtbrukare å Mariehof (Ludderhof) i Drothem. D. i Norrköping 1754 67.

— 128 —