Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1683-1695
1709.

1683. Carl Duræus. F. i Linköping 1688 24; fad Prost [798]. D. som stud. i Kuddby 1711 165.

»Under sjukdomsyra af pästen drunknad i ett träsk.» Nic.


1709.

1684. Gabriel Arén. F. i Häradshammar trol. 1687; fad. A. Arenius, kyrkoherde. Mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg. 1709; förare där 10; sergeant 10; fältväbel 11; fänrik 12; afsk. m. tit. löjtnant 18. Bosatt i Jonsbärg. D., drunkn. i Bråviken, 1754 285.

A. deltog i norska kampanjen och var med vid Fredrikshall 1718.

1685. Sven Thollander. F. i Täby 1686 310; fad. Truls, bonde. Stud. i Lund 1715; prv. 18. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 18; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 21; prost 46; kontr.-prost 63. Riksdagsman 42, 46. D. 1767 156.

Bivistade som skvadronsprädikant fälttåget i Norge 1718. — Stamfader för ännu fortlefvande ätten Thollander.

1686. Johan Vallors. F. i Linköping; fad. Stephan, köpman (fr. Savoyen). Prv. 1717. Kyrkoherde i Regna 26. D. 1727 267.

1687. Esbjörn Lithmang. F. i Horn 1689 269; fad. prost [894]. Fil. doktor 1719; prv. 21. Skvadr.-prädikant vid Östg. kav.-reg. 21. D. i Mjölby 1724 påskdagen.

»Obiit nimia ebrietate.» Sn.

1688. Petter Dahl. F. i Norrköping 1688 67; fad. kyrkoherde [1037]. D. som stud. i Sthlm 1712.

1689. Mårten Lithun. F. i Tjällmo 1690 272; fad. prost [990]. Prv. 1721. Kommin. i Risinge 22; kyrkoherde i Tjällmo 37. D. 1769 161.

1690. Olof Hökerstedt. F. i Kuddby 1691 296; fad. Olof, kronolänsman. Prv. 1715. Bat.-präd. vid Lifgardet 15; reg.-pastor 27; kyrkoherde i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm 31, i Katarina förs. 37. D. 1746 104.

Bivistade som bataljonsprädikant norska kampanjen och ådrog sig på hemvägen en svår sjukdom.

1691. Carl Vesterberg. F. i Norrköping 169.; fad. Matthias, råd- o. handelsman. Stud. i Lund 1716; prv. 22. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vist. D. där 1729 244.

»Var kvick, men för nära vän med Bacchus.» Någon tid tjänstfri för oordentlig lefnad.

1692. David Vettrenius. F. i Frinnaryd 1688 2111; fad. v. prost [851]. Prv. 1718; fil. doktor 19. Kyrkoherde i Torpa 28. D. 1744 132.

1693. Magnus Svartz. F. i Vadstena 1688 2611; fad. Nils, rådman. Kanslist vid ämbetsverk i Sthlm. D. 1719.

1694. Jakob Rudberg [Pettersson, Cederhof]. F. i Norrköping 1692 4. Prv. 1717. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 19; kyrkoherde i Rystad 27. D. 1730 216.

1695. Knut Månsson Eneroth. F. i Söderköping 1690 89; fad. borgmästare. Landskanslist i Österg. län 1713; aktuarie i enkedr. Hedvig Eleonoras lifgedings kansli i Vadstena 15; ordningsmanssekreterare i Vadstena län 18—19; tjg. i Göta hofr. 20; stadssekreterare i Nyköping 22; polit.-borgm. i Västervik 39; justitieborgmästare 44. Riksdagsman 40, 46. D. i Nyköping 1773 297.

E. synes varit en driftig och nitälskande ämbetsman, som med allvar, ärlighet och rittvisa skötte sitt värf. Genom hans åtgöranden som borgmästare i Västervik kommo

flere allmännyttiga företag till stånd och han införde ordning både å rådhuset och bland

— 127 —