Sida:Östgötars minne.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1805—1816
1715.

1715.

1805. Germund Askelöf [Cinnerbom]. F. i Slaka 1691. döpt 245; fad. Hans, bonde. Prv. 1719. Kommin. i Skeda 19; kyrkoherde i Kimstad 30. D. 1732 2112.

1806. Peter Ekerman. F. i Orlunda 1697 156; fad. prost [1105]. Fil. doktor 1722. Docent i Upps. 27; adjunkt 28; akad.-sekreterare 29; eloqv. professor 37; tj.-ledig 79. D. i Uppsala 1783 110.

»E. egde en vidsträckt lärdom eller rättare en ovanligt omfattande beläsenhet, som han sökte göra fruktbärande genom bearbetningar i den då vanliga katederlitteraturen. I detta hänseende ådagalade han en flit, som gränsar till det otroliga. Antalet af hans egenhändigt författade och utgifna akademiska dissertationer uppgår till ej mindre än 615, det största antal någon svensk universitetslärare efterlemnat.» Hade ock ovanligt lätt att yttra sig både i tal och skrift. — Var i 16 år Östgöta nations inspektor.

1807. Sven Tillander. F. i Sund 1694 298: fad: kyrkoherde [1006]. Fänrik vid finska armén 1720, vid Östg. inf.-reg. 23, vid Nylands inf.-reg. 32. D. efter 1735.

1808. Nils Stenhammar. F. i Vinnerstad 1697 12; fad. Olof, bonde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 25; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 27; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 31; kontr.-prost 47. D. 1768 176.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Stenhammar.

1809. Anders Björk. F. i Hällestad 1691 22; fad. Sven, bruksbokhållare. Prv. 1717. Hosp.-syssloman i Söderköping 24; kyrkoherde i Furingstad 36. D. 1751 193.

1810. Elias Samsonius. F. i Gryt 1692; fad. kyrkoherde [859]. E. o. gymnasielärare i Linköping 1731. D. 1732 123.

Betjenade nationen flere gånger med skrifters författande vid åtskilliga tillfallen, såsom gratulationer m. m. — Erhöll tillstånd af Linköpings konsistorium 1731 att med privat information få tillhandagå några af den studerande ungdomen.» Nic.

1811. Johan Spiring. F. 1696; fad. Lars, frälsefogde i Östra Ny. Hofr,-auskult.; lagmansnotarie i Österg.; häradshöfding.

Uppgifves sedan blifvit inspektor och arrendator i Östergötland, men detta torde bero på förväxling med brodern [1896].

1812. Matthias Lindelius. F. 1680. Pädagog i Söderköping. D. där 1759 77.

1813. Jonas Norlin. F. trol. 1690; fad. Olof. Prädikobiträde, anst. i Kullerstad 1720—24, slutl. »tj:fri o. afsigkommen». D. i Konungsund 1751 305.

Var ej prästvigd, ehuru han namnes som adjunkt. Prädikade allestädes för maten och kallades »prästen pa Råda hällar»; bodde i Englandstorpet på prästgårdens egor i Konungsund. Bl.

1814. Carl Magnus Bornelius. F. i Godegård 1691. döpt 76; fad. kyrkoherde. Prv. 1724. Komminister i Målilla o. Gårdveda 31. D. 1739 155.

1815. Matthias Pelander. F. i Pelarne 1687 213; fad. Sune, bonde. Prv. 1718. Kommin. i Misterhult 20; kyrkoherde i Gärdserum 30. D. 1755 54.

1816. Erik Kinström. F. i Kisa 1688 127; fad. Sven, bonde. Prv. 1720. Kommin. i Västervik 26; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 33. D. 1760 251.

»En saktmodig, stilla och gudfruktig man, af trälsamt arbete sjuklig och utarbetad.»

— 136 —