Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1793—1804
1714.

1793. Erik Höök. F. i Lönnberga 1693 1312; fad. kyrkoherde. Prv. 1722. Komminister i Vinnerstad o. Motala 31. D. 1737 2410.

1794. Nils Lindmark. F. i Linköping 1689; fad. Per, skomakare. Kantor i Jakobs förs. i Sthlm 1713. D. 1723.

1714.

1795. Erik Sparschuch. F. i Norrköping 1695 138; fad. Christian, rektor o. organist (tysk). Utn. organist i S:t Olai förs. i Norrköping 1714. D. 1714 1810.

Omkom tillika med 16 andra personer i Mälaren nära Sigtuna, då han på en jakt skulle under häftig storm resa till Stockholm.

1796. Erik Justelius. F. i Väfversunda 1689 111; fad. ryttare. Prv. 1715. Komminister i Västra Ed 15. D. 1738 14.

»Dog af glädje att hafva blifvit kallad till kyrkoherde i Mogata.» H.

1797. Per Broms. F. i Linköping 1693 2711; fad. lektor [735]. Stud. i Greifswald 1731—32; prv. 34. Kollega i Linköping 32; kyrkoherde i Gistad 34, i Östra Ryd 44; kontr.-prost 44. D. 1749 810.

B. var en grundlärd man. Fick slag, då han höll på att begrafva ett lik å Östra Ryds kyrkogård; stupade i grafven och dog. Bl.

1798. Magnus Borænius. F. i Linköping 1697 93; fad. prost [1133]. Fil. doktor 1725; stud. utrikes 29 o. 30; prv. 33. Docent i Upps. 29; konrektor i Linköping 31; rektor 32; lektor 35; kyrkoherde i Misterhult 37; prost 38. D. 1749 47.

»Egde ett eldigt snille.» Br.

1799. Didrik Björn. F. i Mörlunda 1691 175; fad. kyrkoherde i Åtvid. Fil. doktor 1725; prv. 32. Rektor i Västervik 27; kyrkoherde i Norra Vi och Tirserum 41; kontr.-prost 52. D. 1763 3112.

Som prof på B.s prädikosätt omtalas, att han en gång i en prädikan yttrat: »När vår herre på yttersta dagen säger till mig: Didrik, Didrik Björn, hvar hafver du dina får? Då svarar jag: käre, allernådigste vår herre, uti Norra Vi och Tirserums lofliga församlingar finnas inga får, utan idelig stinkande getter och bockar!» R.

1800. Nils Ekerman. F. i Eksjö 1695, döpt 279; fad. Daniel, råd- o. handelsman. Stud. i Lund 1717; fil. doktor 23; prv. 29. Rektor i Eksjö 24; kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 34; prost 53. D. 1753 1712.

1801. Johan Hargelius. F. i Östra Harg 1696 fad. prost [1184]. D. som stud. i Uppsala 1716 11.

1802. Hans Ståhl. F. tv. i Linköping 1694, döpt 14; fad. prost [1106]. Auskultant i Göta hofr.

1803. Johan Ståhl. F. tv. i Linköping 1694, döpt 14; fad. prost [1106]. Prv. 1720. S. m. adjunkt, anstäld i Lommaryd 20. D. där 1763 252.

Hade svaga studier och »bort åter resa till akademien 1721». Var bestämd till komminister i Häradshammar genom gifte med förre tjänstinnehafvarens enka; men då hans förlofning med en landtmätardotter i Södermanland blef bekant, gick saken om intet. Nic. — Fick 1757 af konsistorium befallning att tills vidare afhålla sig från tjänstgöring.

1804. Per Fröman. F. i Norrköping 1695; fad. Anders, bagare. Guldsmed o. handlande i Norrköping. D. 1767 312.

— 135 —