Sida:Östgötars minne.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1831—1842
1716.

1831. Johan Rehnstrand. F. i Söderköping; fad. sämskmakare. Prv. 1719. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Furingstad 26. D. 1732 23.

»Per ebrietatem delirus obiit.» Bj.

1832. Samuel Lundmark. F. i Linköping 1698 237; fad. prost [1042]. D. som stud. i Södra Vi 1724 57.

1833. Anders Hulthin. F. i Västra Husby 1692 63; fad. kyrkoherde [1008]; D. som stud. i Uppsala 1715 3012.

»Juvenis corporis viribus insignis.» Bl.

1834. Nils Valler [Elfving]. F. i Älfvestad; fad. Per, bonde. Prv. 1721. Kollega i Vimmerby 22; afsatt 35. D., drunkn., antagl. i Finland 1741 el. 42.

»För stöld i Vimmerby kyrka dömdes han af rådsturätten till galgen, men hofrätten lindrade straffet till tre veckors fängelse och kyrkoplikt, sedan han blifvit från prästämbetet afsatt. Begärde senare i konsist. flere gånger förgäfves restitution till heder och ämbete, äfven hos Konungen. Begaf sig sedan till Finland.» Bl.

1835. Johan Hansson Green. F. i S:t Johannes 1695 84; fad. befalln.-man o. arrendator. Arrendator på Finnstad i Borg (Löt); frälsefogde på Svinesund, numera Svensksund, i Konungsund.

»Var en gref Sperlings client, hvilken ock underhöll honom vid Academien, och som det vore mycket obeqvämt för honom att hafva en novitium i sitt hus, som skulle komma med orena strumpor och skor i hans kammare, thy beviljades ändteligen, att han med penningar fick lösa sig.» Bl.

1836. Daniel Enander. F. 1699 1710; fad. landskamrer i Blekinge [1120]. Sergeant vid Östg. inf.-reg. 1714; fänrik 34; löjtnant 41; afsk. m. tit. kapten 43. Egare af Haddorp i Slaka. D. där 1774 2210.

E. bivistade kampanjen i Finland 1741—42.

1837. Gustaf Lindmark. F. i Ekeby 1699 216; fad. komminister. Prv. 1728. Komminister i Rinna 29. D. 1772 213.

1716.

1838. Henrik Löfvensköld [adl. 1743; förut Löfgren]. F. i Östra Husby 1699 fad. Anders, landskamrer. E. o. kanslist i Krigsexped. 1719, vid Utrikesexped. 20; sekreterare vid beskickn. till Ryssland 21; pagehofmästare 25; adv.-fiskal i Kammarrevisionen 28; assessor 36; amiralitetskammarråd i Karlskrona 47. D. i Karlskrona 1765 255.

L. var en framstående ämbetsman och »brukad i åtskilliga kommissioner och förrättningar, dels som aktör, dels som präses och dels som ledamot.» Sin förnämsta berömmelse egde han dock som skald så väl på latin som modersmålet. »Han har själf antecknat 23 carmina, skrifna medan han var student, utom det att hans orationer, då han förrättade partes oppositionis, också voro på vers.» Br.

1839. Erik Bruzæus. F. i Gårdeby 1695, döpt 2211; fad. kyrkoherde [869]. Sergeant; afsk.— Mekaniker (konstmästare) vid Hällefors bruk, Örebro län.

1840. Erik Phœnix. F. i Linköping 1701 1811; fad. prost [1197]. Militär. Auskult. i Göta hofr. efter 25; borgare i Sundsvall 31; rådman där.

1841. Nils Brandelius. F. i Frödinge 1696; fad. Per, bonde. Prv. 1721. Kollega i Västervik 27; kyrkoherde i Frödinge 43. D. 1752 261.

1842. Magnus Hörlander. F. i Höreda 1687. döpt 2612; fad. Per, bonde. Apologist i Västervik 1720. D. 1724 1610.

»Vardt genom en olyckelig cur under stadsfältskären Berentz ömkligen om lifvet bragt.» Bl.

— 138 —