Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1117-1130
1681.


1117. Jonas Magni Livin. F. i Norrköping 1663 4; fad. prost [452]. Prv. 88. Kyrkoherde i Linderås 94; prost 1720. D. 1733 269.

Angående vexationen å honom 1681 se n:r 966.

1118. Troilus Arvidi [Adsarant]. F. i Västervik 1660, döpt 2311; fad. skomakare. Kopparstickare vid Antikvitetsarkivet i Sthlm. D. i pästen där 1710.

»Han fick för sin konst skul Högstsal. Kon. Carl then Elloftes stipendium at resa utrikes, som ock skedde. I Nederländerna fick han behag til en Nunna, then han förde med stor fara bort med sig til Stockholm, hvarest de sammanvigdes; men innan årets slut blef hon död. Han hade väl studerat och var icke allenast hemma uti the Europæiska utan ock uti the Orientaliska språken, serdeles Hebreiskan. Och fast han mästadels gick uti en Fårskinspels, så hade han dock i thensamma altid under vänstra armen Leusdenii Biblia Hebraica sine punctis. För hans kopparstickare-arbete nämnes han med heder i then lärda verlden.» Siv. — Han graverade illustrationerna till flere arbeten i fornforskning, bl. a Peringskölds »Monumenta uplandica.» Säges dött i största fattigdom, kanske ej förr än 1711.

1119. Nathanaël Israëlis Rydelius. F. i Hällestad 1662 194; fad. prost [237]. Fil. doktor 91. Sånglärare (»dir. cantus») i Linköping 88; utn. konrektor vid trivialskolan där 93. D. 1693 88.

1120. Nicolaus Johannis Enander. F. i Stora Åby 1664; fad. prost [433]. Kammarskrifvare i Kammarkolleg.; bokhållare i Antikv.-kolleg.; landskamrer i Blek. län 92. D. 1700 1.

1121. Isak Silfverstråle [adl. 1698; förut Enander]. F. i Stora Åby 1665; fad. prost [433]. Auskult. i Svea hofr. 91; assessor i Dorpats hofr. 95, i Svea hofr. 1704; led. i Lagkommissionen 13. D. 1716 113.

1122. Daniel Johannis Enander. F. i Stora Åby 1666; fad. prost [433]. Sergeant vid Lifgardet. D. 1690.

1123. Petrus Nicolai Kling. F. i Söderköping 1660 110; fad. kyrkoherde [495]. Prv. Husprädikant på Bråborg i Dagsbärg.

1124. Aron Nicolai Kling. F. i Söderköping 1662 2810; fad. kyrkoherde [495]. Landtbr.-inspektor på Bråborg, Stegeborg o. Skenäs i Österg. D. i Dagsbärg 1708 282.

1125. Magnus Johannis Calman [Carlman].

1126. Ericus Johannis Calman [Carlman]. Lifdrabant.

1127. Johannes Petri Röding. F. i Linköping 1661; fad. rådman. Sinnesrubbad i 24 år. D. 1711 137.

Slapp med nöd fram till depositionen; se Falk, sid. 10. — Hittades död på en åker vid Stångån nära Linköping.

1128. Nathanaël Svenonis Gelsenius. F. i Gamleby; fad. kyrkoherde. Prv. 1689. Pastorsadjunkt i Gamleby 89. D. 1690.

1129. Daniel Betulin. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.


1681.

1130. Johannes Johannis Thurenius. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

Han kom från Växjö och blef gymnasist i Linköping 1677 — Död i Stockholm »modo ignoto.» - Nic.