Sida:Östgötars minne.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1033—1044
1678.


1033. Daniel Johannis Forelius. F. i Norrköping 1664 2610; fad. handelsman. Auskult. i Svea hofr. 89; jur. docent i Upps. 94; hofr.-kommissarie 98; v. fiskal 98; Städernas ombudsman i Riksbanken 1705; bankkommissarie 06. D. 1728 241.

1034. Daniel Arvidi Rydelius. F. i Västervik 1661 108; fad. prost [416]. Stud. i Greifswald, Wittenberg, Leipzig o. Jena 84-87; fil. doktor i Jena 87; prv. 90. Kyrkoherde i Stora Åby o. Ödeshög 93; prost 93. D. 1716 245.

Var »en lärd, berömlig och nitälskande man.» H. — Poëta latinus. Nic.

1035. Paulus Michaëlis Kock. F. i Norrköping 1658 15; fad. mässingsarbetare. E. o. kanslist i Kanslikolleg.; häradshöfding i Ale o. Vätle h:d, Älfsb. län, samt borgmästare i Alingsås 87.; assessor i Göta hofr. 95. D. 1709 före 1110.

Genom sina döttrar blef K. stamfader för medlemmar af adl. ätterna De Frese och Vahlfelt.

1036. Andreas Jacobi Spalding. F. 1659 121; fad. råd- o. handelsman i Norrköping. Kanslist i Kgl. kansliet; justitieborgmästare i Göteborg 96. D. där 1698 1612.

Hans son Jakob adl. Hjelmberg.


1678.

1037. Ericus Laurentii Dahl. Prv. 1683. Kollega i Norrköping 80; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 93. D. 1694 133.

1038. Alexander Georgii Ekholm. Fad. fortif.-bokhållare. Sekreterare i Sthlm; rådman i Narva; justitieborgmästare där. D. 1704.

1039. Samuel Johannis Enander. F. i Stora Åby 1659 227; fad. prost [433]. Fil. doktor i Jena 88. Utn. professor i Dorpat 92; rektor vid franska skolan i Sthlm 93. Drottn. Hedvig Eleonoras guvern.-sekreterare 98; kamrer i Kammarkolleg.; hauptman på Vadstena slott 1706. D. 1714 134.

1040. Johannes Johannis Enanderhjelm [adl. 1714; förut Enander]. F. i Stora Åby 1660 3010; fad. prost [433]. Hofr.-advokat i Sthlm 83; not. publ. 86; sekreterare i Öfverståth.-ämb. 89; generalguvern.- o. krigsfiskal i Narva 91; assessor i Dorpats hofr. 95; präses i sv. kommissarialrätten i Kurland 1707; v. guvernör för Enkedrottningens lifgeding i Östergötland 08; led. i Lagkommissionen 09; lagman i Blekinge 18, i Närike 21; afsk. 25. D. 1732 217.

1041. Johannes Olavi Ullbom. F. i Järstad 1654; fad. bonde. Domkyrkosyssloman i Linköping 95. D. 1703.

1042. Andreas Simonsson [Gråsten]. F. i Linköping 1659; fad. prost [439]. Fil. doktor 88; prv. 90. Lektor i Linköping 92; tillika kyrkoh. i Skeda 95; kyrkoherde i Östra Husby 1700; prost 1700. D. 1714 76.

Hans sex söner kallade sig Lundmark.

1043. Samuel Nicolai Langelius. F. i Östra Harg 1660 139; fad. prost [283]. Fil. doktor 88; prv. 90. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 90. D. i Sthlm 1691 53.

1044. Johannes Thöresson [Thoresson]. F. i Linköping 1660 215; fad.

borgmästare. D. som stud. i Uppsala 1680 92.

— 79 —